Vuoden ruokakasvattaja 2021 -tunnustuksen saavat Ruokaneuvoliven tuottajat!

Tiedote

Ruokatieto on myöntänyt Vuoden ruokakasvattaja 2021 -tunnustuksen Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Ruokaneuvolivelle, jota tuottavat ruoka-asiantuntijat Anna Kari ja Janita Kylänpää. Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi saatiin huimat 21 kappaletta! Ehdotusten perusteluissa näkyivät ruoan arvostus ja ruokakasvatuksen tärkeys. Vuoden ruokakasvattaja 2021 julkistettiin Ruokatiedon järjestämässä Ruokakasvatuksen kehittäminen poikkeusoloissa -virtuaalitapahtumassa 24.3.

Vuoden ruokakasvattaja 2021 -valintamenettelyssä korostui tänä vuonna toimijan resilienssi. Tunnustuksen saaja on kyennyt kehittämään ruokakasvatusta tai siihen liittyvää osa-aluetta myös vuoden 2020 poikkeusolojen aikana sekä edistänyt kohderyhmänsä kykyä sopeutua, joustaa ja toimia kestävästi poikkeuksellisessa tilanteessa. Ehdotuksia Vuoden ruokakasvattajaksi saatiin huimat 21 kappaletta. Ehdotuksille yhteistä on halu toteuttaa ja kehittää ruokakasvatusta omalle kohderyhmälle sopivaan muotoon, joka palvelee ajalle tärkeitä osaamistarpeita.

KURSSEISTA NEUVOKAASTI RUOKANEUVOLIVEKSI

Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijoiden Anna Karin ja Janita Kylänpään järjestämä kurssitoiminta jouduttiin perumaan äkillisesti keväällä 2020. ruoka-asiantuntijat eivät kuitenkaan jääneet toimettomiksi. Kurssien jättämää tilaa tilkittiin uudenlaisella ruokakasvatustoiminnalla: sosiaalisen median alustoilla toteuttavalla Ruokaneuvolivellä. Lähetyksissä kokkaillaan kotoisasti ja katsojat saavat vinkkejä ruoka-asioihin. Ruoka-asiantuntijat kehittivät uuden konseptinsa pian poikkeusolojen astuttua voimaan.

Ruokaneuvolive on vaikuttavaa ruokakasvatustyötä tuoden ruokakasvatuksen helposti lähestyttävään ja innostavaan muotoon. Konsepti tarjoaa kotitalouksille mahdollisuuden toteuttaa ruoka-arkea yhteisöllisyyttä lisäävin menetelmin ja kestävää ruoka-arkea tukien. Ruokaneuvoliven sisällöissä korostuvat lähiruoka sekä terveellisen ravitsemuksen periaatteet.

Vuoden ruokakasvattajiksi valittujen Anna Karin ja Janita Kylänpään Ruokaneuvolive osoittaa, kuinka ruokakasvatusta voidaan kehittää entistä innostavampaan ja uusia osaamistarpeita paremmin vastaavaan muotoon. Konsepti on auttanut katsojiaan sopeutumaan ja toimimaan kestävästi uudenlaisessa tilanteessa.

Ruokaneuvoliveä tunnustuksen saajaksi ehdotti kolme erillistä tahoa, jotka edustivat niin työyhteisöä kuin katsojia. Ruokaneuvolive tuottajineen palkitaan Ruokatiedon toimesta kunniakirjalla ja 1000 euron huomionosoituksella.

 

KUNNIAMAININNAT KOLMELLE ANSIOITUNEELLE TOIMIJALLE

Vuoden ruokakasvattaja 2021 -kunniamaininnat Ruokatieto myöntää Napapiirin yläasteen kotitalousopettajille, Upseerin päiväkodille sekä Virpi Kulomaalle.

Napapiirin yläasteen kotitalousopettajat Seija Laine, Kristiina Ruotsala ja Marja Närä ovat kehittäneet koulunsa ruokakasvatusta aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti yhdessä tuottaen toimivan opetuskokonaisuuden etäopetukseen. Laadukasta ruokakasvatusta on toteutettu määrätietoisesti yhteistyössä koulun kotitalousopettajien ja ympäröivän yhteisön kanssa. Koulun kotitalousopettajien toteuttama esimerkillinen työ ruokakasvatuksen parissa on huomattu niin oppilaiden, huoltajien kuin työyhteisönkin keskuudessa.

Upseerin päiväkodin pitkäjänteinen kaupunkiviljelyn toteuttaminen on innostanut lapsia tutustumaan kasviksiin ja tutustuttanut heidät ruoan reittiin aina pellolta pöytään saakka. Vuoden 2020 keväästä alkaen Upseerin päiväkoti on toiminut osana Vihreä lippu -ohjelmaa, jossa kestävän kehitykset pioneerit innostavat muita kasvatusalan toimijoita kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan.

Virpi Kulomaa on edistänyt ruokakasvattajien ja ruokapalvelutuottajien toimintaa toteuttamalla vapaaehtoistyönä laajan yleiskatsauksen ja tietoperustan poikkeusolojen aikaisista kouluruokajärjestelyistä. Ruoka-alan viestinnän parissa työskentelevän Virpin oma-aloitteisuus muuttuneiden kouluruokajärjestelyjen selvittämiseksi toi yhteen suuren joukon ruokapalvelujen tuottajia ja ruokakasvattajia. Uuden yhteisön rakentaminen sosiaalisen median alustalle on edistänyt yhteisön kykyä sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen sekä auttanut kehittämään uusia ratkaisuja ruokapalvelujen toteuttamiseksi.

RUOKAKASVATUKSEN PARISSA ON TEHTY UPEAA TYÖTÄ

Vuoden ruokakasvattaja -palkinto tuo näkyväksi hienoa työtä, jota ruokakasvatuksen parissa Suomessa tehdään.

”Ruokakasvatusta tehdään Suomessa laajasti monella rintamalla. Vuoden ruokakasvattaja -palkinnon tavoitteena on koota ruokakasvatuskenttää yhteen ja tehdä näkyväksi se upea työ, mitä tehdään ruokaketjun joka osassa, mutta myös monissa eri organisaatioissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä”, sanoo Ruokatiedon toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.

”Viime vuosi haastoi toimijoita mukautumaan ja kehittämään toimintaansa, kun toimintaympäristö muuttui ja ruokakasvatustoimintaan tarvittiin aivan uudenlaisia ratkaisuja. Niin palkitut kuin myös kaikki muut Vuoden ruokakasvattaja 2021 -kisaan ehdotetut ruokakasvatusteot ovat ylläpitäneet ruoan arvostusta ja ruokailoa!” Syväniemi jatkaa.

Ruokatieto palkitsi Vuoden ruokakasvattajan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Tunnustuksen jakaminen herätti laajalti innostusta ja ehdotuksia saatiin runsaasti, minkä vuoksi tunnustus päätettiin jatkossa jakaa vuosittain. Vuoden ruokakasvattajaksi voidaan valita henkilö, yhteisö, yritys tai yhdistys, joka toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja intohimoisesti ruokakasvatuksen parissa.

Vuoden ruokakasvattajan valitsee asiantuntijoista ja ruoka-alan vaikuttajista koottu raati, joka edustaa koko ruokaketjua pellolta pöytään. Vuoden 2021 raatiin kuuluivat ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen (MTK ry), ravitsemusterapeutti Soile Käkönen (HKScan), sisältöpäällikkö Sanna Autio (SOK), toiminnanjohtaja Tarkko Nuutinen (Kotitalousopettajien liitto ry), kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen (Marttaliitto), tutkijatohtori Kristiina Janhonen (Helsingin yliopisto), opetusneuvos Marjaana Manninen (Opetushallitus) sekä puheenjohtajana toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi (Ruokatieto Yhdistys ry).

 

SEURAA JULKISTAMISTILAISUUTTA

Vuoden ruokakasvattaja palkinnon saaja julkistetaan Ruokatiedon järjestämässä Ruokakasvatuksen kehittäminen poikkeusoloissa -virtuaalitapahtumassa 24.3. klo 13-14:30. Tapahtuma koostuu kahdesta osasta: ruokakasvatuksen asiantuntijoiden paneelikeskustelusta sekä Vuoden ruokakasvattaja 2021 -voittajan julkistamisesta.

Paneelikeskustelussa käsitellään ruokakasvatuksen toteutumista ja sen kehittämistä poikkeusolojen aikana. Keskusteluun osallistuvat tutkijatohtori Kristiina Janhonen Helsingin yliopistosta, opetusneuvos Marjaana Manninen Opetushallituksesta sekä kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen Marttaliitto ry:stä.

Tapahtuman tallenteen voit katsoa YouTubessa.

 

LISÄTIETOJA 

Noora Laukkanen 
noora.laukkanen(at)ruokatieto.fi 
p. +358 44 236 0039 

Anni-Mari Syväniemi 
anni-mari.syvaniemi(at)ruokatieto.fi 
p. +358 50 511 8909 

Muut ajankohtaiset

Kaikki ajankohtaiset

11.9.2023 Uutinen

Tietohaarukka 2023 on julkaistu

Kuinka suuri viljasato oli vuonna 2022? Paljonko suomalaiset kuluttavat lihatuotteita? Mihin suuntaan tuottajahinnat ovat…

1.9.2023 Tiedote

Hyvää Suomesta jälleen arvostetuin alkuperämerkki

Hyvää Suomesta –merkki on arvostetuin tuotteen alkuperästä kertova merkki ja Suomen viidenneksi arvostetuin brändi…

31.8.2023 Tiedote

4.9. koko Suomi juhlii kotimaista ruokaa

Suomalaisen ruoan päivää vietetään 4.9. viidettä kertaa. Päivä on omistettu suomalaisen ruoan tuottajille ja…

9.5.2023 Tiedote

Ruokavisa vie ruokakasvatusta yläkouluihin: voitto oivaltavalle Nöykkiön koulun joukkueelle

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jossa opitaan ruoan reiteistä pellolta pöytään sekä fiksua…

30.3.2023 Tiedote

Rakentavaa ruokapuhetta edistäneet Sanna Talvia ja Juuso Joona palkittiin Vuoden ruokakasvattajina

Vuoden ruokakasvattaja 2023 -huomionosoituksen ovat saaneet yliopistonlehtori Sanna Talvia Itä-Suomen yliopistosta Joensuun kampukselta sekä…

25.3.2023 Tiedote

Ruokavisan finaaliin joukkueet Nöykkiön koulusta ja Jyväskylän normaalikoulusta

Ruokavisan alkukarsinnat on nyt käyty. Kiitos kaikille osallistuneille opettajille ja oppilaille! Kilpailuun osallistuneista oppilasryhmistä…

6.2.2023 Tiedote

Ruokavisa 2023 on käynnistynyt!

Ruokavisan valtakunnallinen osaamiskilpailu on nyt käynnissä! Osaamiskilpailuun voivat osallistua yläkoulun oppilaat opettajansa johdolla. Oppilaiden…

3.2.2023 Tiedote

Merkinnät elintarvikepakkauksissa eivät saa johtaa kuluttajia harhaan

Kuluttajat ovat tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita ruoan alkuperästä. Siksi on tärkeätä, että pakkausten tarjoama…

25.1.2023 Tiedote

Ehdota Vuoden ruokakasvattajaa!

Ruokatieto myöntää Vuoden ruokakasvattaja –huomionosoituksen tänä keväänä ruokakasvatuksen saralla ansioituneelle toimijalle, joka on toiminnallaan…

19.12.2022 Tiedote

Ruokavisa 2023 -oppimateriaali on julkaistu – teemana alkutuotanto

Ruokavisan teemana on tällä kertaa alkutuotanto, eli toiminta kotimaisessa ruoantuotannossa. Oppimateriaali on nyt julkaistu…

30.11.2022 Tiedote

Ruokavisa 2023 – Aiheena alkutuotanto

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu opetuskokonaisuus, jossa tällä kertaa tutustutaan alkutuotantoon. Ruoantuotanto on ajankohtainen aihe,…

24.11.2022 Tiedote

Ruokatiedon hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Elli Siltala

Ruokatieto Yhdistys ry:n vuosikokouksessa 23.11. valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi johtaja Elli Siltala Valio Oy:stä…

Siirry takaisin sivun alkuun