Ruuan reitti -oppimateriaali sisältää kuusi julistetta, joissa kuvataan

 • kalan reitti
 • kananmunan reitti
 • kasvisten reitti
 • lihan reitti
 • maidon reitti
 • viljan reitti

Julisteet löytyvät tulostettavina versioina kunkin reitin sivulta ja painettuja versioita voi tilata täältä. Julisteet löytyvät sekä tekstillisinä että tekstittöminä versioina. Tekstittömiä versioita voi käyttää myös kieliopetuksessa.

Jokaiseen reittiin liittyy julisteen lisäksi video, jossa reitti kuvataan lyhyesti sekä materiaalipaketti opettajan käyttöön. Nämä materiaalit löytyvät kunkin reitin omalta sivulta.

Ruuan reitti -opetusmateriaali on laadittu niin, että sitä voidaan käyttää kaikilla alakoulun luokilla. Tehtävistä ja keskustelunavauksista löytyy usean tason pohdittavaa, josta opettaja voi poimia omalle ryhmälleen ja ikätasolle sopivia tehtäviä.

Ruuan reittien kertaamiseen sopivat snap-peli ja muistipeli, joita voi pelata tulostettavilla pelikorteilla. Peliohje sekä pelikortit löytyvät täältä. Tulosta pelikortit kaksipuoleisina paksulle paperille tai laminoi ja leikkaa. 

Koulun keittiö, maatilat, yritykset ja lähiympäristön luonto voivat toimia ruokakasvatuksen areenoina

Oppimisympäristön ei ole tarkoitus rajoittua vain luokkaan, vaan materiaalissa on vinkkejä siitä, miten oppimisympäristöä voi laajentaa koululuokan ulkopuolelle. Koulun keittiössä vierailu, maatilat, yritykset ja lähiympäristön luonto toimivat hyvin ruokakasvatuksen areenoina.

Kauppa- ja torivierailut ovat lapsille avartavia ja tätä varten oppimateriaalista löytyvät valmiit pohjat esimerkiksi kauppareissun tehtäviksi oppilaille. Vierailuista on hyvä kuitenkin sopia etukäteen esimerkiksi kauppiaan kanssa.

Näin käytät materiaalia

Ruuan reitti -materiaalia voi hyödyntää opetuksessa yhdellä tai useammalla oppitunnilla tai vaikkapa lukukauden pituisen kurssin suunnittelussa. Opettaja voi poimia opetukseensa ideoita ja vinkkejä sen mukaan, mikä tuntuu mielekkäältä.

Hyvä tapa on käsitellä yksi kuudesta reitistä kerrallaan ja lähteä liikkeelle julisteen käsittelyllä valmiiden keskusteluaiheiden avulla.

Kunkin reitin video tutustuttaa laajasti aiheeseen. Opettaja voi valita oppimistehtäviä laajasta Ideoita opetukseen -osiosta. Kun kaikki reitit ovat oppilaille tuttuja, voi opittua kerrata hauskojen Ruuan reitti -pelikorttien tai Kahoot-visojen avulla.

Ruokakasvatus ja kotitalousopetus alakoulussa

Alakoulujen ruokakasvatuksen ja kotitalousopetuksen tavoitteena on lisätä alakoululaisten tietoa ja osaamista vastuullisesta ruokaketjusta sekä kuluttajan vastuusta. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ruuan alkuperää ja mitä merkitystä sillä on.

Keskeisenä tavoitteena on lisäksi ohjata lapsia tekemään terveellisiä ja kestäviä ruokavalintoja.

Toinen tärkeä teema, johon myös Ruuan reitti -materiaalin myötä pyritään, on lisätä kasvisten, vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä joka aterialla.

Oppimisen taidot

Ruuan reitti -materiaali on laadittu niin, että se tukee monialaisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen tavoitteita koulussa. Opetusmenetelminä kannustetaan käyttämään toiminnallisia menetelmiä, jolloin oppilaat aktivoituvat itse ajattelemaan ja oppimaan.

Oppimateriaalin myötä opittua voi ennestään syventää ja liittää jo opittuihin asioihin riippuen ryhmän tasosta ja luokka-asteesta.

Alakoulujen ruokakasvatus toimii keskeisenä ilmiölähtöisen oppimisen mahdollisuutena, sillä ruoka aihealueena sisältää elementtejä useista oppiaineista ja se on jo pienille oppilaille tärkeä ja tuttu aihe arkielämästä.

Ruuan reitti ja POPS 2014

Ruuan reitin suunnittelussa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelma. Tässä osiossa kerrotaan oppiainekohtaisesti, mihin 1-6-luokkalaisten sisältöalueisiin Ruuan reitti soveltuu erityisen hyvin. Opetuksessa kannattaa hyödyntää Ruuan reittiä monipuolisesti: julisteita, videoita, valmiita tehtäviä, keskustelunaiheita ja tietovisoja.

Laaja-alainen oppiminen

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Laaja-alaista osaamista tukee esimerkiksi vierailu maatilalle ja ruoantuottajien merkityksen pohtiminen.

Äidinkieli ja vieraat kielet

 • Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • Tekstien tulkitseminen
 • Tekstien tuottaminen

Ruuantuotantoon liittyviä termejä voi opetella julisteiden avulla niin omalla äidinkielellä kuin muillakin kielillä ja S2-tunneilla.

Matematiikka

Julisteiden hyödyntäminen laskemisharjoituksissa (montako kalaa / lehmää, jne. julisteessa on)
Ruuan reittiin liitetyt valmiit matematiikan tehtävät yleisiä tehtäviä -osuudessa

Ympäristöoppi

 • Minä ihmisenä
 • Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
 • Ympäristön tutkiminen
 • Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
 • Kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Kasvisten kasvamista voi tutkia helposti kasvattamalla luokassa esim. herneenversoja.

Uskonto ja elämänkatsomustieto

 • Hyvä elämä
 • Luonto ja kestävä tulevaisuus 

Ruuan reitin avulla voi pohtia muun muassa ruokavalintojen eettisyyttä ja erilaisiin uskontoihin pohjautuvia ruokavalioita.

Musiikki

 • Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Ruuan reittiä voi käsitellä musiikin kautta esimerkiksi ruoka-aiheisten laulujen kautta (lista yleisiä tehtäviä -sivulla) ja pohtimalla ruuanlaiton ääniä.

Kuvataide

 • Ympäristön kuvakulttuurit
 • Taiteen maailmat

Ruuan reitin julisteet ja piirros-, askartelu-, ja värittämistehtävät soveltuvat hyvin kuvataiteen tunneille

Käsityö

Prosessiajattelun soveltaminen esimerkiksi keittiötekstiilien ja -välineiden suunnittelussa ja toteuttamisessa

Liikunta

Ruuan reittiin liittyvät liikunnalliset leikit

Historia

 • Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty

Historian tunneilla voidaan pohtia esimerkiksi, miten maanviljelys kehittyi ja mikä sen merkitys on nykysivilisaatiolle.

Yhteiskuntaoppi

 • Arkielämä ja oman elämän hallinta
 • Taloudellinen toiminta

Ruuan reitti soveltuu esimerkiksi vastuullisen kuluttamisen käsittelyyn.

Siirry takaisin sivun alkuun