Luonnonmukaisen tuotannon merkit

Aurinkomerkki: Aurinkomerkki on luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden tuotantotapamerkki. Elintarvikepakkauksen kyljessä se kertoo, että tuote on suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Merkkiä voi hakea toimija, joka tuottaa, valmistaa, valmistuttaa, pakkaa tai tuo maahan luomutuotteita ja kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Aurinkomerkki ei siis ole kotimaisen raaka-aineen ja tuotannon merkki, vaikka se suomalaisesta viranomaisvalvonnasta kertookin. Elintarvikkeen maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on tuotettu luonnonmukaisesti. Aurinkomerkin käyttöoikeutta anotaan Ruokavirastolta. Merkin käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta. Aurinkomerkki on väistymässä käytöstä uuden pakollisen EU:n luomumerkin, Lehtimerkin myötä.

Aurinkomerkki yhdessä Hyvää Suomesta -merkin kanssa kertoo tuotteen olevan kotimainen luomutuote.

Lehtimerkki: EU:n luomutunnus Lehtimerkki tuli pakolliseksi vuoden 2012 alusta kaikissa EU:ssa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Lehtimerkkiä saa käyttää EU:n alueella tuotettujen pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja se on vapaaehtoinen irtotuotteissa, sekä kolmansista maista tuoduissa luomutuotteissa. Tuotteen maataloudesta peräisin olevista ainesosista 95 % on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja. Suomalaiset raaka-aineet voi merkitä ”tuotettu Suomessa”, jos vähintään 98 % maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu Suomessa.

Lehtimerkki yhdessä Hyvää Suomesta -merkin kanssa kertoo tuotteen olevan kotimainen luomutuote.

Leppäkerttumerkki: Leppäkerttumerkki kertoo, että luomutuote on suomalainen: kotimaisuusaste on alkutuotteissa oltava 100 % ja jalosteissa 75 %. Merkin myöntää Luomuliitto. Tuotteiden tulee täyttää viralliset luomutuotannon ehdot sekä Luomuliiton tuotantoehdot.

Ympäristömerkit

Joutsenmerkki: Pohjoismainen joutsenmerkki kertoo tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä. Tällä merkillä merkityt tuotteet tai palvelut ovat ympäristön kannalta parhaimpien joukossa. Joutsenmerkki kertoo luotettavasti paitsi tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä, myös sen laadusta. Merkin myöntämistä suunnitellaan myös elintarvikkeille ja niitä valmistaville yrityksille, esimerkiksi leiville ja leipomoille.

EU-kukka: EU-Kukka eli Euroopan ympäristömerkki on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki. Aivan samoin kuin Joutsenmerkki se kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä, laadusta tinkimättä.

MSC-merkki: MSC (Marine Stewardship Council) on riippumaton, voittoa tuottamaton organisaatio, joka ylläpitää sertifiointijärjestelmää kestävästi kalastetuille kala- ja äyriäistuotteille. MSC:n tavoitteena on vähentää ylikalastusta eli luonnonvarojen uusiutumisnopeuden ylittävää käyttöä. Lisäksi MSC:n perusperiaatteisiin kuuluu kalavesien hoitoon liittyviä vaatimuksia.

Vastuullisen tuotannon merkit

Reilun kaupan merkki: Reilu kauppa -merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden perheviljelijät pystyvät tuottamaan laadukkaita tuotteita ja vaikuttamaan omalla työllään kokonaisten yhteisöjen hyvinvointiin. Näin Reilu kauppa vähentää köyhyyttä kaupan avulla.

  • Tuotteiden tuotannossa noudatetaan seuraavia periaatteita:
  • Kehitysmaiden viljelijät ja suurtilojen työntekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen.
  • Osa Reilun kaupan lisätuloista käytetään elinolojen parantamiseen.
  • Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty.
  • Tuotteiden alkuperä tiedetään.
  • Tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristömääräyksiä, mutta reilun kaupan tuote ei ole luomua, jos sitä ei erikseen mainita.

UTZ-sertifikaatti: UTZ-merkki on teehen, kahviin ja kaakaoon keskittynyt sertifikaattimerkki. Sen kriteerit liittyvät tuotannon ympäristövaatimuksiin sekä sosiaalisiin seikkoihin. Se eroaa Reilun kaupan merkistä siten, että tuottajat eivät ole takuuhinnan eli ostajan viljelijälle maksaman vähimmäishinnan turvaamia. Tuottajalle maksetaan kuitenkin UTZ-lisää. Sertifikaatti on maailmanlaajuinen, ja kolmannes maailman kestävästi tuotetusta kahvista on UTZ-sertifioitua.

Rainforest Alliance -sertifikaatti: Rainforest Alliance -sammakkomerkillä varustetun tuotteen sisällöstä vähintään puolet tulee sertifioidulta tilalta. Merkillä varustettuja tuotteita ovat muun muassa jotkut teet, kahvit, kaakaot, suklaat, banaanit, palmuöljy ja kukat. Kriteerit merkin saamiselle liittyvät kestävään kehitykseen, ympäristönsuojeluun sekä työntekijöiden ja paikallisten yhteisöjen suojeluun. Rainforest Alliance -kansalaisjärjestö pyrkii ylläpitämään ympäristön monimuotoisuutta ja turvaamaan kestävän elinkeinon paikallisille.

Muut merkit

Sydänmerkki: Sydänmerkki tuotteessa kertoo, että tuote on terveyden kannalta parempi vaihtoehto omassa ryhmässään. Se myönnetään tuotteille, joissa suolan määrää on vähennetty ja joissa rasva on hyvälaatuista. Merkin saamiseksi tuotteessa tulee olla myös enemmän kuitua ja vähemmän sokeria.

Demeter-merkki: Demeter-merkki kertoo biodynaamisesta tuotannosta. Sillä voidaan merkitä Biodynaamisen yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja tuotteita. Kaikki biodynaamisesti tuotetut tuotteet täyttävät myös luomutuotteiden ehdot.

EAN-koodi: Suurin osa vähittäiskaupoista käyttää tuotteiden tunnistamiseen EAN-viivakoodia. EAN-viivakoodi koostuu kahdesta osasta: Numeerisesta GTIN-koodista ja sitä vastaavasta viivakoodisymbolista. GTIN-koodin kolme ensimmäistä numeroa kertovat, missä maassa yritystunniste on myönnetty. Tunnisteen avulla tuotteita voi koodittaa esimerkiksi tuotteen valmistaja, valmistuttaja tai maahantuoja. Koodittajana on yleensä tuotteen oikeudet omistava taho. Tämän vuoksi esimerkiksi Kiinassa valmistettuun tuotteeseen voi tulla Suomen maakoodilla (64) kooditettu tuote. GTIN-koodin perusteella ei siis voi päätellä tuotteen alkuperämaata.

EU:n nimisuojamerkit: Suojattu alkuperänimitys (SAN) voidaan antaa tuotteelle, joka tuotetaan ja jalostetaan tietyllä maantieteellisellä alueella. Maantieteellisen merkinnän suojan (SMM) saanut tuote liittyy perinteisesti tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, mutta osa sen tuotanto- tai jalostusprosessista voi tapahtua kyseisen alueen ulkopuolella. Aidon perinteisen tuotteen (APT) merkinnän saanutta tuotetta voidaan valmistaa eri paikoissa EU:n alueella, mutta se on valmistettava perinteistä, rekisteröityä valmistusmenetelmää noudattaen.

Siirry takaisin sivun alkuun