Tukkuteemalla vielä jatkettiin ja tällä kertaa vuorossa oli Wihuri Metro -tukku sekä Jaakkolan Elintarviketukku.

WIHURI METRO-TUKKU 

Wihuri Metro-tukku on ravintola-alan tarpeisiin erikoistunut tukkukauppa. Metro-tukku tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tuoretuotteita, teollisia elintarvikkeita, pakasteita, juomia sekä käyttötavaroita. Maanlaajuisen tukku- ja toimitusmyynnin lisäksi palvelua tarjotaan paikallisesti lähellä asiakkaan arkea 15 Metro pikatukun verkostolla. Näin asiakkaille taataan nopea toimitus koko Suomessa. Metro-tukku on osa suomalaista perheomisteista Wihuri-konsernia. 

Metro-tukun vastuullisuuslinjauksen nimi on Frankly Wihuri, joka kuvaa avoimuutta, rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Vastuullisuusasiat on koostettu kokonaisuudeksi tukemaan johtamista, henkilöstön omaksumista ja osallistumista sekä tavoitteista ja tuloksista viestimistä. Vastuullisuus on kiteytetty neljään eri teemaan: kumppanuus, juuret, wihurilaiset ja planeettamme. 

Kumppanuus 
Tavoitteena on tarjota asiakkaille valikoima, jossa vastuullisuus ulottuu läpi tuotetarjonnan. Kumppanina Metro-tukku on sitoutunut korkeaan laatuun. Käytettyjen raaka-aineiden ja materiaalien hankinta on toteutettu vastuullisesti. Lisäksi vastuullisuutta vahvistetaan tuotelinjausten avulla. 

Juuret 
Kaikkia, jotka osallistuvat tuotteiden valmistamiseen tai jakeluun toimitusketjussa, on kohdeltava reilusti. Tämä varmistetaan muun muassa johtamismalleilla, toiminnan sertifioinneilla sekä riskienhallinnalla. 

Wihurilaiset 
Wihurilaiset ovat kaiken tekemisen perusta. Vastuullisuudessa kaikki pohjautuu siihen, että se on osa arkea ja työrutiinejamme. Tavoitteena on jatkuvasti yhdessä tekemällä parantaa työturvallisuutta, kehittää osaamista sekä tuoda esiin arjen onnistumiset. 

Planeettamme 
Wihurin vastuullisuuslinjauksen Frankly Wihurin Planeettamme-teemaa edistetään toimimalla ympäristöä säästäen sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Omalla toiminnalla halutaan mahdollistaa monimuotoinen elinympäristö myös tuleville sukupolville. 

Metro-tukun keskeisimmät vastuullisuustavoitteet vuoteen 2025 mennessä ovat: 

  • oman toiminnan hiilineutraalius 
  • ruokahävikin vähentäminen pysyvästi 30 prosentilla 
  • vastuullisuustavoitteet läpi tuotetarjonnan 
  • sidosryhmien vastuullisuusosaamisen tuki 
    jätteiden kierrätysaste vähintään 90 % 

Konserni- ja Metro-tukun tasolla on tunnistettu keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat toimialan ja sidosryhmien kannalta merkittävimmät. Metro-tukku on sitoutunut näiden edistämiseen mm. vastuullisuusohjelman kautta. 

JAAKKOLAN ELINTARVIKETUKKU 

Tuottajien tukeminen 
Jaakkolan elintarviketukku pyrkii kehittämään oman maakuntansa viljelytoimintaa ja elintarviketuotantoa. Toiminnalla pyritään mahdollistamaan viljelijöille liiketoiminnan tuottavuus ja kannattavuus sekä auttamaan heitä yrityksensä kehittämisessä. Viljelijöitä tuetaan mm. viljelyn aloittamisessa, uusien tuotteiden kehittämisessä, tuotteiden myynnissä sekä niiden markkinoinnissa. 

Kierrätys 
Tuotannossa syntyvä energia-, muovi-, pahvi- ja biojäte kierrätetään. Biojätettä syntyy vuosittain yhteensä noin 70 000 kg, joka kuljetetaan läheiselle karjatilalle eläinten rehuksi. Kierrätyksen avulla sekajätteen määrää sekä jätekustannusten määrää on onnistuttu vähentämään. 

Pakkaukset 
Tavoitteena on kehittää elintarvikepakkauksia entistä kestävämpään suuntaan. Tuotekehityksessä huomioidaan pakkausten ekologisuus, kuten kierrätettävyys, pakkausmateriaalin alkuperä ja uudelleensuljettavuus. 

Jäljitettävyys 
Jokaisen tuotteen osalta on tiedossa, mistä ruoka tulee ja kuinka pitkän matkan se on kulkenut. Noin 80 % tuotteista tulee alle 50 kilometrin päästä. 

Hävikin vähentäminen 
Oman tuotannon tuotteet valmistetaan aina tilauksesta, mikä auttaa vähentämään syntyvää ruokahävikkiä. Tuotannossa hyödynnetään raaka-aineita, jotka eivät esimerkiksi ulkonäkönsä vuoksi mene kaupaksi (esim. käyrä kurkku).  

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 
Tukun toiminta perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, mikä koskettaa niin työntekijöitä, yhteistyökumppaneita kuin asiakkaitakin. Henkilökunta otetaan mukaan kehittämään yrityksen toimintaa ja heille tarjotaan mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Yrityksen arvoissakin mainittu yhteisöllisyys ja avuliaisuus näkyvät konkreettisina tekoina päivittäisessä työssä. 

Energia 
Jaakkolan elintarviketukku investoi aurinkopaneeleihin vuonna 2021. Tulevaisuudessa aurinkopaneelien määrää on tarkoitus kasvattaa, jolloin entistä suurempi osa sähköstä saadaan omasta tuotannosta.  

Siirry takaisin sivun alkuun