Tilaisuudessa kuultiin Tarhurin Papu Oy:n, Apetit Oyj:n ja Saarioinen Oy:n vastuullisuusteoista ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen sekä kulttuurisen vastuullisuuden näkökulmista. Mukaan oli kutsuttu Vastuulliset ruokapalvelut –hankkeeseen osallistuneet 10 ruokapalvelutoimijaa, hanketoimijat. Tilaisuudessa kuultiin monipuolinen katsaus elintarviketoimijoiden vastuullisuuteen.   

Jokaiselle yritykselle oli varattu noin 15 minuutin esittelyaika, jonka jälkeen oli vielä mahdollisuus kysymyksille.   

TARHURIN PAPU OY  

Tarhurin Papu Oy:n toiminta perustuu ekologisen vastuun tavoitteluun: ”Olemme onnistuneet, jos voimme toiminnallamme tuoda aidon vaihtoehdon sekasyöjän lautaselle ilman, että hänen tarvitsee kokea luopuvansa mistään siksi, että valitsi lihan sijaan kasviproteiinivaihtoehdon.” Konkreettisena esimerkkinä tästä on kotimaisen rouhitun härkäpavun onnistunut käyttö Tarhurin Pavun fermentoidun palan, rouheen ja pihvin raaka-aineena.   

Tarhurin Papu Oy on mukana ilmastokestävyys keittiössä -hankkeessa, jonka tavoitteena on pienentää joukkoruokailun aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Lisäksi yritys pyrkii pienentämään joukkoruokailun ruokahävikkiä tarjoamalla ajatuksia tuotteiden uusista käyttömahdollisuuksista, kuten hybridi käyttö. Pyrkimys tuotannon energian kulutuksen pienentämiseen ja tehokkaaseen sivuvirtojen hyödyntämiseen ovat merkittävässä roolissa ekologisuutta toteutettaessa.    

Sosiaalisen vastuun osalta yritys noudattaa työehtosopimuksia (perustaso) ja työllistää osaamisen perusteella riippumatta henkilön muista ominaisuuksista (ylitys). Samoista tehtävistä saa saman korvauksen ja tekijän sisäisen motivaation löytäminen on yritykselle tärkeää. Taloudellisen vastuun osalta yritys luo työpaikkoja ja maksaa verot Suomeen sekä hoitaa taloudelliset velvoitteet.  

APETIT OYJ  

Vastuullisuus kulkee Apetitilla läpi arvoketjun pellolta pöytään. Vastuullinen ruokaketju tarkoittaa meille kestäviä toimintatapoja kaikissa toiminnoissa sekä turvallisia ja laadukkaita tuotteita, jotka on valmistettu kestävästi kasvatetuista raaka-aineista. Omassa toiminnassamme keskitymme ilmastovaikutuksiemme pienentämiseen ennen kaikkea uusiutuviin energiaratkaisuihin panostamalla sekä kehittämällä energia- ja materiaalitehokkuutta.  

Tuotteissamme luotamme kotimaisiin kasvipohjaisiin ruokaratkaisuihin ja niiden kehittämiseen, lähikalaan perustuvan tuotteiston kasvattamiseen sekä kestäviin ja tarkoituksenmukaisiin pakkausratkaisuihin. Apetit on selvittänyt valikoitujen suosikkituotteidensa ympäristöjalanjäljen sisältäen tuotteen hiilijalanjäljen, rehevöittävän vaikutuksen sekä vesijalanjäljen.  

Vastuullisia tekoja vuonna 2020:  

Vähensimme Apetit-konsernin CO2-päästöjä (Scope 1&2) 37 prosentilla. Käytämme kaikilla tehtaillamme tuulivoimalla tuotettua sähköenergiaa. Tavoittelemme 75 prosentin päästövähennyksiä omassa toiminnassamme vuoteen 2025 mennessä. 

Käytimme 82-prosenttisesti kotimaisia raaka-aineita pakastetuotteissamme. Teimme 62 miljoonan euron edestä hankintoja kotimaisilta viljelijöiltä. Valmistimme tuotteemme suomalaista työllä: kolmessa tuotantolaitoksessamme ja muissa kotimaan toiminnoissamme työskenteli noin 320 henkilöä. 

SAARIOINEN OY  

Vastuullisuus on osa arkeamme. Vastuullisuudella ymmärrämme vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.  Toimimme vastuullisesti ja noudatamme lakeja sekä yleisesti hyväksi todettuja käytäntöjä. Kestävän kehityksen periaatteisiin olemme sitoutuneet jo vuonna 1991. Vuonna 2007 liityimme energiasäästösopimukseen ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä Suomessa ja sitouduimme vähentämään energiankäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä. Saavutimme tavoitteet vuoden etuajassa. Olemme mukana myös vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. 

Päivittäin käytettävien elintarvikkeiden valmistajana tiedostamme vastuumme ihmisistä. Tarjoamme kuluttajille kattavasti tietoa tuotteistamme niin tuotepakkausten kuin nettisivujemme kautta. Tuoteturvallisuuden varmistamme jo tuotteen kehitysvaiheessa. Ravitsemussuositukset puolestaan ohjaavat tuotevalikoiman kehittämistä. Tuotepakkausten osalta olemme asettaneet vuoteen 2030 ulottuvat vastuullisuustavoitteet sekä tavoitteen oman toimintamme hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. 

Saarioinen on vahvasti kotimaiseen raaka-aineeseen pohjaava, yksityisessä omistuksessa oleva perheyritys, joka vaikuttaa tuotantopaikkakuntiensa talouteen työllistäjänä ja veronmaksajana. Kotimaisia raaka-aineita käyttämällä pidämme yllä omavaraisuutta ja työllistämme myös alkutuotannossa.  

Elintarvikeketju on suuri ympäristökuormittaja. Ketjun aiheuttama kuormitus painottuu alkutuotantoon ja kulutukseen. Teemme yhteistyötä elintarvikeketjun muiden toimijoiden kanssa koko ketjun kuormittavuutta pienentääksemme. Ympäristötyömme painopisteet ovat materiaalitehokkuus ja energiatehokkuus. Jätteiden lajittelua tehostamalla olemme onnistuneet vähentämään kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Kierrätämme tänä päivänä yli 80 % jätteistämme, muut jätteet hyödynnämme energiantuotannossa. 

Siirry takaisin sivun alkuun