Soili Jussila: Vastavalo

Maidontuotanto on tiiviisti sidoksissa lihantuotantoon. Suomalaisesta naudanlihasta tuotetaan maidontuotannon ”sivutuotteena” 85–90 prosenttia, sillä lypsylehmien sonnivasikat kasvatetaan lihantuotantoon, ja maidontuotantonsa päättävät lypsylehmät käytetään lihaksi.

Suomi on soijattoman maidontuotannon edelläkävijä, sillä nautoja ruokitaan pääasiassa kotitilalla tuotetulla nurmirehulla. Siksi nurmen viljely keskittyy maidontuotannon kanssa maantieteellisesti samoille alueille: Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon. Monivuotinen nurmi myös sitoo hiiltä ilmakehästä ja parantaa maan kasvukuntoa. Nurmiviljelyä kehitetään ja tutkitaan koko ajan niin, että nurmien hiilensidontaa saataisiin tehostettua entisestään.

Lehmät viihtyvät Suomen haasteellisissa olosuhteissa alueilla, joilla esimerkiksi viljan viljely tai muu ruoantuotanto ei olisi kannattavaa. Siten nurmirehun viljelyyn perustuva maidontuotanto lisää ruokaa tuottavaa maa-alaa. Nurmen lisäksi lehmien ruokavaliota täydennetään viljalla ja märehtijöille hyvin sopivilla rypsillä ja rapsilla sekä herneellä ja härkäpavulla. Lypsylehmä syö päivittäin noin 40 kiloa kotimaista nurmirehua ja maidontuotannon määrän mukaan 5–15 kiloa kotimaista viljaa sekä öljy- ja palkokasveja. Vettä lehmä juo 100 litraa päivässä.

Arktinen viileä ilmasto vähentää kasvintuhoojien esiintymistä, minkä ansiosta rehun tuotannossa ei tarvita suuria määriä kasvinsuojeluaineita. Vähäinen kasvinsuojeluaineiden tarve auttaa ylläpitämään maaperän puhtautta ja osaltaan edesauttaa puhtaiden rehujen tuottamista. Puhtaat rehut vaikuttavat myös lannan kautta epäsuorasti maaperän laatuun.

Maitotilat auttavat myös ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta, sillä karjan laiduntaminen edistää monien kasvien, hyönteisten, perhosten ja lintujen lisääntymistä. Laitumella käyskentelevät lehmät ovatkin tärkeä osa elävää maaseutumaisemaa ja luovat osaltaan elinkelpoista maaseutua.

Maito-sivuilla käytetyt lähteet:

Arktinen ruoantuotanto: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519271/luke-luobio_47_2015.pdf?sequence=4
Arla, Vastuullisuus: https://www.arla.fi/vastuullisuus/
Eläinten hyvinvointikeskus: http://www.elaintieto.fi/
Luken maito- ja maitotuotetilasto: https://www.luke.fi/fi/tilastot/maito-ja-maitotuotetilasto, Maidon kokonaismetaanituotanto on vähentynyt: https://www.luke.fi/fi/uutiset/maidontuotannon-kokonaismetaanituotanto-vahentynyt-60-vuodessa-57-prosenttia-maidontuotannossa-syntyvan-metaanin-maaraa-voidaan-edelleen-vahentaa
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Maidontuotanto: https://www.mtk.fi/-/maidontuotanto-1
Maidontuotannon hyvät toimintatavat: https://www.etl.fi/media/aineistot/suositukset-ja-ohjeet/maidontuotannon_ht7_2201081.pdf
Naseva: https://www.naseva.fi/
Proagria, Vastuullisuus, ilmastoviisaus ja kestävyys suomalaisen maidon- ja lihantuotannon valtteja: https://www.proagria.fi/ajankohtaista/vastuullisuus-ilmastoviisaus-ja-kestavyys-suomalaisen-maidon-ja-lihantuotannon-valtteja
Ruokavirasto, Nauta – Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/nauta-elainsuojelulainsaadantoa-koottuna.pdf
Ruokavirasto, Ravitsemussuositukset 2014: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
Satamaito, Vastuullisuus: https://satamaito.fi/vastuullisuus/ 
Suomen tie maitomaaksi: https://suomisyojajuo.fi/2020/02/03/suomen-tie-maitomaaksi/
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, Tuotantoeläinten olennaiset käyttäytymistarpeet: https://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2015/12/TEHVNK-k%C3%A4ytt%C…
Valio, Lehmät töissä luonnon monimuotoisuuden puolesta: https://www.valio.fi/yritys/artikkelit/maitotilat-ja-lehmat-toissa-luonnon-monimuotoisuuden-puolesta/
Valion ympäristötekoja: https://www.valio.fi/tekoja/, Eläinten hyvinvointi: https://www.valio.fi/vastuullisuus/elainten-hyvinvointi/, Tiesitkö tämän maidon matkasta?: https://www.valio.fi/yritys/artikkelit/tiesitko-taman-maidon-matkasta/, Maitoa ilman antibioottijäämiä: https://www.valio.fi/vastuullisuus/elainten-hyvinvointi/maitoa-ilman-antibioottijaamia/

Siirry takaisin sivun alkuun