Uudistuva maatalousala ja muutosten tuomat uudenlaiset tehtävät vaativat myös jatkuvaa kouluttautumista, alan kehityksen seuraamista ja uuden omaksumista.

Maatilayrittäjä on monitoimiammattilainen

Alkutuotannossa toimivan yrittäjän työ on hyvin monipuolista. Hän suunnittelee tarkasti mitä, missä ja miten viljellään ja kasvatetaan sekä mitä tuotantopanoksia ostetaan maatilan ulkopuolelta. Lisäksi heiltä edellytetään muun muassa talousasioiden ymmärtämistä, hintojen seurantaa sekä tarkkaa kirjanpitoa tilan toiminnasta. On osattava käyttää erilaisia tietojärjestelmiä sekä ylläpitää markkinointi- ja yhteistyöverkostoja. Maatilalla joudutaan usein korjaamaan koneita ja rakennuksia, joten maanviljelijälle on hyötyä myös kirvesmiehen ja koneenkorjaajan taidoista.

Suunnittelussa täytyy pohtia sekä tuotteiden myyntiä että maatilan mahdollisuuksia viljellä kasveja ja kasvattaa eläimiä. Tuotteiden myyntiin liittyviä seikkoja ovat ostajien jakuluttajien toiveet ja odotukset tuotteista ja niiden laadusta sekä eri tuotteista saatava hinta. Lisäksi tarvitaan tuotannon biologisen perustan ja tuotantotekniikan tuntemusta. Tavoitteena on luonnollisesti taloudellisesti kestävä toiminta, mutta myös muiden kestävyyden osa-alueiden huomioiminen on välttämätöntä.

Työskentely maatilalla edellyttää vastuuta omasta yritystoiminnasta, työhyvinvoinnista, eläimistä ja ympäristöstä.

Maatilan toimintaan vaikuttaa paljon myös se, missä tila sijaitsee. Eri alueiden luonnonolot ja peltomaan laatu ratkaisevat, mikä tuotantosuunta tai mitkä viljelykasvit ylipäätänsä menestyvät tietyllä maatilalla.

Muita maatilan mahdollisuuksiin vaikuttavia asioita ovat maatilan koko, rakennukset, koneet ja laitteet sekä rahavarat, joiden avulla voidaan tehdä uusia investointeja. Maatilan toimintaan vaikuttavat paljon myös Suomen valtion ja Euroopan Unionin päätökset ja tuet.

Maatalousyrittäjien lisäksi ala työllistää lukuisia muita ammatteja. Esimerkiksi maatalouslomittajat huolehtivat tilan töistä kotieläintiloilla maatalousyrittäjän lomien aikana. Maatalouden neuvonta, erilaiset huoltopalvelut, kauppa, hallinto, opetus, tuotekehitys ja tutkimus työllistävät myös maatalouden asiantuntijoita. Maataloutta voi opiskella toisen asteen kouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa.

Siirry takaisin sivun alkuun