Koulutusosiossa käsitellään suomalaisten ruokakauppojen toimintaa vastuullisuuden eri näkökulmista katsottuna. 

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millä tavoin kestävyyden osa-alueet toteutuvat suomalaisissa ruokakaupoissa?
  • Millainen rooli kuluttajalla on kokonaisuudessa?
  • Mitä yhteisiä kestävyystoimia kaupan alalla toteutetaan?

Tiedollisen osaamisen lisäksi koulutus tarjoaa kasvattajalle mm. ideoita, kuinka opettaa oppilaille tärkeitä kaupassakäynnin, ruoanvalinnan ja kuluttajuuden taitoja.

Luennot

Ensimmäisellä luennolla kestävyyden toteutumisesta ruokaketjussa väitellyt Kesko Oyj:n kehityspäällikkö Laura Ihanainen kertoo, millainen kokonaisuus kestävä ruokaketju kaupan näkökulmasta on, miten kestävyyden eri osa-alueet toteutuvat kaupassa ja millainen rooli kuluttajalla on kokonaisuudessa. 

Toisella luennolla Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Niemisen luennon aiheena on kaupan alan koskevat yhteiset kestävyystoimet kuten materiaalitehokkuussitoumus, huoltovarmuus sekä toimialan vähähiilisyystyö. 

Materiaalia ruokakasvatukseen

Video alkuperämerkeistä

Alkuperämerkit haltuun tehtävä

Tehtävää voi käyttää Alkuperämerkit haltuun videon kertaustehtävänä sekä erikseen, ilman videota.

Alkuperämerkit haltuun

Lataa tiedosto

Ruokavisa – Retki kauppaan yläkouluille (Ruokatieto Yhdistys ry)
Yläkouluille suunnattu opetuskokonaisuus auttaa oppilasta ymmärtämään ruokakauppojen merkityksen osana ruuan reittiä. Oppimateriaalin kantavina teemoina ovat vastuullisuus, turvallisuus ja kestävyys. Aiheeseen tutustutaan mm. videojen ja diasarjan avulla. Mukana myös kattava opettajan opas.

Ruokavisan nettipeli (Ruokatieto Yhdistys ry)
Yläkoululaisille suunnattu peli liittyen Retki kauppaan yläkouluille -materiaaliin. Nettipelissä testataan Ruokavisa-oppimateriaalin avulla opittuja tietoja.

Retki kauppaan alakouluille (Ruokatieto Yhdistys ry)
Retki kauppaan -opetuskokonaisuus vie oppilaat opettajan johdolla lähimarkettiin oppimaan kaupasta ja ruokaketjusta. Opetuskokonaisuus vahvistaa alakouluikäisten oppilaiden arjen taitoja.

Miksi pakkausmerkinnät (Marttaliitto)
Pakkausmerkinnöistä saa helposti tietoa muun muassa ruoan ainesosista, säilyvyydestä, terveellisyydestä, alkuperästä, eettisyydestä ja tuotantotavoista. Pakkausmerkinnät auttavat tekemään ruokavalioon ja arvoihin sopivia valintoja ruokakaupassa.

Taustatietoa opettajalle

Pellolta pöytään – kauppa (Ruokatieto Yhdistys ry)
Materiaali käsittelee ympäristöasioita sekä laatutyötä kaupassa. Lisäksi löydät tietoa omavalvonnasta, tuotemerkeistä ja niiden laadunvalvonnasta sekä kaupan toiminnasta.

Apua merkkiviidakkoon (Ruokatieto Yhdistys ry)
Yleisimpiä vapaaehtoisia alkuperämerkkejä raaka-aineen kotimaisuuden, työn ja valvonnan näkökulmasta.

Kaupan toiminta – vastuullisuus (Päivittäistavarakauppa ry)
Tietoa mm. kaupan ilmastovaikutuksista ja ruokahävikistä, ikärajavalvonnasta, tuoteturvallisuudesta sekä huoltovarmuudesta.

Tietohaarukka – tilastotietoa elintarvikealasta (Ruokatieto Yhdistys ry, saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi)
Julkaisu on monipuolinen tilastopaketti koko ruokaketjusta, niin alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta, kaupasta kuin ruuan kulutuksestakin. Uusi Tietohaarukka julkaistaan syksyisin.

Pohdintatehtäviä (käytettävissä soveltuvin osin myös opetuksessa)

Tehtävä 1:

On tärkeää, että kasvattaja tunnistaa oman ruokasuhteensa piirteitä ja havainnoi, siirtääkö niitä tiedostamattaan myös eteenpäin. Pohdi omaa suhdettasi ruoanvalintaan. Mikä vaikuttaa siihen, mitä ruokaa valitset kaupassa? Mitä ominaisuuksia arvostat ruoassa? Onko sinulle tärkeintä maku, hinta, alkuperä, tuotantotapa vai joku muu? 

Voit lukea lisää ruokasuhteen viitekehyksestä osoitteessa: https://kehuva.com/ruokasuhde/ ja https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kohti-lempeampaa-ruokasuhdetta 

Tehtävä 2:

Perehdy tämän koulutusosion luentoihin (kohdassa 2).

Poimi luennoilta itsellesi uusi tai kiinnostava havainto tai näkökulma kaupan toiminnasta ja pohdi sen merkitystä omaan ostokäyttäytymiseesi. Mikä sinulle on tärkeätä kaupan toiminnassa? Pohdi myös, miten kauppa pyrkii vaikuttamaan ostokäyttäytymiseesi. Entä kuinka kuluttajat voisivat vaikuttaa kaupan vastuullisuustyöhön?

Tehtävä 3:

Millaisia kaupassakäyntitaitoja lapsille ja nuorille pitäisi opettaa (kilohinta, alkuperä, tuoteselosteet, kauppalista, kylmäketju, päiväys, punalaputetut tuotteet)? Mikä olisi hyvä tapa opettaa niitä tai mitä materiaalia käyttäisit tai olet käyttänyt niiden opettamiseen?

Siirry takaisin sivun alkuun