Luonnonmarjoja ei myöskään tarvitse kastella, joten ne ovat ympäristöystävällisempää ruokaa kuin esimerkiksi tuontihedelmät, jotka vaativat kastelua ja joita tuodaan Suomeen myös vesiköyhiltä alueilta. Paikallinen ruoantuotanto takaa, että tuotannon ympäristövaikutuksia ei sysätä muiden harteille maihin, joissa on heikompi ympäristölainsäädäntö.

Kotimaisen marja- ja hedelmätuotannon vastuullisuus koskee myös työntekijöiden oikeuksia: meillä työehtosopimuksia noudatetaan ja työturvallisuudesta huolehditaan. Suuri osa marjan- ja hedelmänviljelijöistä Suomessa noudattaa Laatutarha-ohjeistoa. Sen mukaan marjojen ja hedelmien viljelyssä ja poiminnassa tulee huomioida työntekijöiden hyvät työolot, tuotteiden turvallisuus ja mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus.

Suomessa kasvinsuojelu on pääasiassa integroitua kasvinsuojelua, jossa suojelua tehdään vain todettuun tarpeeseen. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on tarkoin säädeltyä ja vain Tukesin sallimia kasvinsuojeluvalmisteita saa käyttää. Avainasemassa on myös kasvitautien- ja tuholaisten tarkkailu ja ennaltaehkäisevät toimet, kuten viljelykierto ja hyvä viljelyhygienia. Luonnonmarjat kasvavat ilman lannoitusta, kastelua ja kasvinsuojeluaineita, minkä vuoksi niissä ei ole lainkaan torjunta-ainejäämiä.

Tuotannon kestävyyttä edistetään muun muassa tutkimustiedon ja uusien innovaatioiden avulla ja energiaa tuotetaan uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkovoiman ja puuhakkeen avulla. Lisäksi tilat voivat saada maataloustukea ympäristön tilaa parantaviin, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistäviin toimenpiteisiin.

Lähteet

Siirry takaisin sivun alkuun