Viljatuotteet ovat oppilaiden arjessa tuttuja tuotteita, mutta vieraampaa monelle lienee kaikki se osaaminen ja työ jota viljaketjussa tehdään, ennen kuin viljatuotteet ovat kaupan hyllyllä. Tämän vuoden Ruokavisan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan viljan merkitystä esimerkiksi ravitsemukselle, ruokakulttuurille, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Lisäksi oppilaita haastetaan pohtimaan kuinka valita vastuullisesti.

Opetusmateriaali on ppt-muodossa, ja sitä saa vapaasti muokata opetuskäyttöön sopivaksi (lyhentää, lisätä omia dioja jne.). Materiaali ja sen kuvat on tarkoitettu vain opetuskäyttöön. Materiaalit ovat ladattavissa tämän sivun alalaidasta Liitetiedostot-otsikon alta.

Oppimateriaali soveltuu myös etäopetukseen.

Oppimateriaali koostuu kolmesta oppitunnista ja opettajan oppaasta

Oppimateriaali koostuu kolmesta tuntisisällöstä, joihin on sisällytetty tehtäviä ja videomateriaalia. Opettajan työn tueksi on koostettu taustamateriaali, joka koostuu yksityiskohtaisemmasta taustatiedosta. Lisäksi siitä löytyy vinkkejä aiheiden käsittelyyn oppitunneilla. Oppimateriaali on vapaasti käytettävissä eikä se sisällä kaupallista materiaalia.

Tunti 1. Viljan reitti pellolta pöytään

 • Vilja on tärkeä osa ruoantuotantoa
 • Viljan viljely
 • Kuinka viljaa jalostetaan?
 • Viljatuotteissa näkyy paikallisuus
 • Viljatuotteiden säilytys ja ruokahävikin vähentäminen

Tunti 2. Vilja osana ruokakulttuuria ja ravitsemusta

 • Vilja ja leipä osana suomalaista ruokakulttuuria
 • Viljan käyttö teollisuudessa ja kotikeittiössä
 • Viljatuotteet osana ruokavaliota

Tunti 3. Vilja – ympäristö ja vastuullisuus

 • Hyvät viljelykäytänteet sekä Suomen luonnonolosuhteet vähentävät ympäristökuormitusta
 • Kiertotalous ja viljantuotanto
 • Viljaan liittyvä tutkimus ja innovaatiot
 • Miten tehdä vastuullinen valinta?

Aiheiden opetukseen kannattaa varata 3 x 45 minuuttia, jonka lisäksi aikaa tulee varata visan täyttämiseen. 

Ohjeet osallistumiseen löytyvät täältä

Kuva: MTK

Vuoden 2024 Ruokavisan yhteistyökumppaneina toimivat Leipätiedotus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto sekä Elintarviketeollisuusliitto.

Viljan reitti pellolta pöytään – oppimateriaali ja opettajan taustamateriaali

1. Viljan reitti pellolta pöytään

Lataa tiedosto

2. Vilja osana ruokakulttuuria ja ravitsemusta

Lataa tiedosto

3. Vilja – ympäristö ja vastuullisuus

Lataa tiedosto

Opettajan taustamateriaali 2024

Lataa tiedosto
Siirry takaisin sivun alkuun