Kurssilla perehdyttiin muun muassa teemoihin:

  • Mikä on ruokajärjestelmä?
  • Mistä ruokajärjestelmä rakentuu ja miten sen kestävyyttä voidaan parantaa?
  • Kuinka puhua ruoasta osana kestävää kehitystä lisäämättä lasten ja nuorten pelkoja?
  • Kuinka lisätä ymmärrystä erilaisten ruokaa liittyvien näkemysten välillä?
  • Kuinka vahvistaa lasten ja nuorten positiivista ruokasuhdetta?

Luennot

Kurssin ensimmäisellä luennolla yliopistonlehtori Sanna Talvia Itä-Suomen yliopistosta avaa koulutuksen teemaa ruokakasvatuksen ja ruokasuhteen näkökulmista sekä pohtii, kuinka niiden avulla voidaan luoda rakentavampaa ruokakeskustelua ja kehittää oppilaiden toimijuutta.

Toisella luennolla erikoistutkija Merja Saarinen Luonnonvarakeskuksesta kertoo, millaisista näkökulmista ruokajärjestelmän kestävyyttä voidaan arvioida, ja kuinka tätä laajaa teemaa tutkitaan sekä millaisia sovelluksia ja hyötyjä tutkimuksesta voidaan johtaa.

Materiaalia ruokakasvatukseen

Ruokatiedon Tiedätkö millainen on suomalainen ruokaketju? -video kertoo suomalaisen ruokaketjun toimintaperiaatteista sekä Suomen maantieteellisen sijainnin vaikutuksista ruoantuotantoon. Videosta on saatavissa kaksi versiota, joista toinen on tekstitetty suomeksi ja toinen ruotsiksi. Ruotsiksi tekstitetty video löytyy Ruokatiedon Youtube-kanavalta.

Ruokavisa-nettipelit (Ruokatieto Yhdistys ry) – Yläkoululaisille suunnattuja pelejä löytyy eri teemoilla useita. Nettipeleissä testataan Ruokavisa-oppimateriaalin avulla opittuja tietoja. Peli toimii keväisin tiettynä ajankohtana myös valtakunnallisena osaamiskilpailuna, jossa parhaiten menestyneet oppilasryhmät palkitaan.

Ruuan reitti (Ruokatieto Yhdistys ry) – Ruuan reitti on alakoululaisille suunnattu opetuskokonaisuus, joka tutustuttaa ruuan matkaan pellolta pöytään esimerkiksi videoiden, julisteiden ja tehtävien avulla. Materiaalia voi käyttää soveltuvin osin myös varhaiskasvatuksessa ja yläkoulussa.

Suomalaiset ruokaketjut -mobiilimateriaali (Ruokatieto Yhdistys ry) – Animaatiopeli syventää osaamista suomalaisen ruoka-alan eri sektoreiden toiminnasta. Materiaali soveltuu yläkouluille ja toiselle asteelle.

Nykytila.fi (Ruukku ry, Sydänliitto & Itä-Suomen yliopisto) – Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arviointi on maksuton työkalu arviointiin, seurantaan ja näkyväksi tekemiseen niin yksikkö- kuin kuntatasolla. Kootkaa yhteisen

Taustatietoa opettajalle

Tuntematon ruokajärjestelmä – Eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen (E2 Tutkimus) – Puhuttaessa ruuasta puhutaan myös ympäristöstä, ravitsemuksesta, vallasta ja markkinoista. Miten nämä kytkeytyvät toisiinsa? Mitä tapahtuisi, jos ruokajärjestelmä annettaisiin täysin markkinoiden hoidettavaksi? Miten kotieläintuotannon vähentäminen vaikuttaisi ruokajärjestelmän eri osiin? Auttaisiko kokonaisuuksien parempi ymmärrys löytämään yhteisiä ratkaisuja toisiinsa kytkeytyviin ongelmiin?

Pellolta pöytään (Ruokatieto Yhdistys ry) Aineistossa avataan koko ruokaketjun toimintaa lähtien luonnonolosuhteiden vaikutuksesta ruoan tuotantoon päätyen kuluttajan tekemiin valintoihin.

Suomalaiset ruokaketjut -sivusto (Ruokatieto Yhdistys) Tutustu suomalaisen ruoka-alan eri sektoreihin pintaa syvemmältä. Millainen on eri tuoteryhmien reitti läpi ruokaketjun ja millaista osaamista siihen kytkeytyy?

Tietohaarukka – tilastotietoa elintarvikealasta (Ruokatieto Yhdistys ry, saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi) – Julkaisu on monipuolinen tilastopaketti koko ruokaketjusta, niin alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta kuin ruuan kulutuksestakin. Uusi Tietohaarukka julkaistaan syksyisin.

Agenda 2030 -tavoitteet (Valtioneuvosto) – Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Mitä nämä käsitteet tarkoittavat (Sitra) – Sivusto avaa kiertotalouteen liittyviä käsitteitä lyhyesti ja ymmärrettävästi.

Ruoka murroksessa – Just food podcast – Just food -hankkeen podcast, joka avaa ruokaan liittyviä hankalia käsitteitä ja herättelee keskustelua aiheen eri näkökulmista.

Pohdintatehtäviä (käytettävissä soveltuvin osin myös opetuksessa)

Tehtävä 1:

Perehdy tämän koulutusosion ruokakasvatusmateriaaleihin sekä luentoihin ja videoon.

Valitse eniten itseäsi kiinnostava ja oman opetusryhmäsi ikätasolle sopiva materiaali. Pohdi, miten voisit hyödyntää materiaalia omassa opetuksessasi tai koulusi ruokakasvatuksessa. Voit esimerkiksi suunnitella ruokakasvatuksen monialaisen oppimiskokonaisuuden, teemapäivän tai projektin oppilaille.

Tehtävä 2:

Pohdi ruokajärjestelmän kestävyyttä luentojen ja materiaalein avulla. Mitä näkökulmia ruokajärjestelmän kestävyyteen liittyy? Mihin asioihin voit itse vaikuttaa ja miten?

Siirry takaisin sivun alkuun