Med hjälp av materialet och butiksbesöket lär sig eleverna om frågor som anknyter till hållbar utveckling, konsumentkunskaper samt multilitteracitet. Det är möjligt att integrera studiehelheten som en del av olika läroämnen och helheten lämpar sig väl för att förverkliga läroplanens omfattande målsättningar.

Utflykt till butiken är en studiehelhet som S-gruppen och Föreningen Matinformation har skapat tillsammans för skolorna. Bakgrunden är Matmanifestet som S-gruppen publicerade sommaren 2017 i syfte att skapa en ljus framtid för den finländska maten. En av teserna i manifestet är ett löfte om att främja en hälsosam kost hos barn. Genom detta löfte föddes idén om att skolelever skulle kunna göra en utflykt till butiken.

Nedanför hittar du en lista över S-market-butiker som deltar i projektet runt om i Finland. Undervisningsmaterialet för Utflykt till butiken har fastställts av Matinformation och det innehåller inget marknadsföringsmaterial.

Syftet med butiksutflykten är att eleverna ska få lära sig mer om matens väg till butiken, butiken och dess verksamhetsprinciper samt hur man går till väga i butiken och hurudana val det är bra att göra i butiken. Syftet med utflykten är att stödja idén om att ”föra ut undervisningen ur klassrummet” enligt läroplanen där läroanstalter uppmuntras att samarbeta med företag som en del av skolarbetet och studierna. Butiksbesöket fungerar som en del av en mångsidig lärmiljö, och företagssamarbetet möjliggör undervisning i konsumentkunskaper på ett sätt som inte är möjligt i klassrummet. På utflykten får eleverna också öva på sina färdigheter att arbeta i grupp och på självbedömning.

Sammanställ en lämplig helhet av materialet

Utflykt till butiken har planerats som en del av undervisningen i lågstadieskolor. Varje lärare kan planera en lämplig helhet för sin grupp utgående från materialet.

Alla uppgifter finns som utskriftsversioner i bilagorna. Läraren kan själv välja ut olika uppgifter och sammanställa en lämplig helhet för sina undervisningssyften och -mål.

Studierna sker i små grupper som utför uppgifter som läraren har valt bland de färdiga uppgifterna. Grupperna kan göra antingen samma eller olika uppgifter. Till exempel bland uppgifterna om Matens väg kan läraren välja en egen väg för varje liten grupp. Varje grupp kan också sätta sig in i ett visst tema som grupperna sedan presenterar efter butiksutflykten för de andra.

Studiehelheten omfattar tre faser och läraren ska reservera minst tre undervisningstillfällen till helheten. Utflykten utgör det andra undervisningstillfället och omfattar två lektioner. Läraren ska reservera cirka 60 minuter för uppgifterna i butiken och resten av tiden för att ta del av butiken.

Läraren kan avtala med S-markets butikschef om möjligheten för eleverna att i samband med besöket ta del av andra lokaler och annan verksamhet i butiken, till exempel lokalerna bakom själva butikslokalerna eller flaskreturmaskinen. Eftersom alla butiker och butikslokaler är lite olika är det alltid bäst att avtala om funktionella uppgifter med personalen på förhand.

S-markets som tar del av studiehelheten.

Mer information: ruokakasvatus@ruokatieto.fi. Du kan även lämna kontaktbegäran per e-post.

Siirry takaisin sivun alkuun