Tilaisuudessa kuultiin Jepuan Peruna Oy:n ja Fazer Leipomot Oy:n vastuullisuusteoista ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen sekä kulttuurisen vastuullisuuden näkökulmista. Mukaan oli kutsuttu Vastuulliset ruokapalvelut –hankkeeseen osallistuneet 10 ruokapalvelutoimijaa sekä hanketoimijat.  

JEPUAN PERUNA OY – JEPO

JEPO on suomalaisten perunanviljelijöiden omistama yritys, jossa vastuullisuus on osa toimintakulttuuria ja aitoja tekoja. Suomalaisesta perunat viljellään JEPOn tuotantolaitosten lähellä olevilla sopimusviljelytiloilla ja jatkojalostetaan ammattikeittiöiden käyttöön sopiviksi raaoiksi ja kypsiksi perunatuotteiksi raaka-ainetta ja ympäristöä kunnioittaen. Sopimusviljely on laadun tae ja perustuu etukäteen sovittuihin suunnitelmiin ja laatukriteereihin. JEPO perunatuotteet ovat jäljitettävissä sopimusviljelytilalle peltolohkoon asti. Viljelijätieto on osa tuoteturvallisuutta ja auttaa asiakkaitamme viestimään tarjotun ruoan alkuperästä omille asiakkailleen.  

JEPOn viljelyneuvoja tarjoaa ohjausta ja neuvontaa viljelijöille aina siemenperunan ostosta perunan nostoon asti. Osa sopimusviljelijöistä viljelee perunaa jo kolmannessa sukupolvessa, jolloin pitkä viljelykokemus ja -osaaminen varmistavat perunan laatua. 

Kypsät JEPO perunatuotteet kypsennetään ilmastoystävällisesti biokaasulla tuotetulla höyryllä. Valmistusprosessin sivutuotteina syntyvää kuorijätettä ja perunan solunestettä käytetään biokaasun raaka-aineena ja eläinten rehuna. Näin edistetään aidosti kiertotaloutta. Lisäksi tuotteiden pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. 

JEPOn toiminnan kulmakivi on aktiivinen vuoropuhelu asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on edistää kestävästi tuotettuja ja terveellisiä ruokavalintoja sekä parantaa kotimaisen ruoan arvostusta sekä huolehtia huoltovarmuudesta. Kestävästi tuotettujen, käyttövalmiiden JEPO perunatuotteiden käyttäminen tukee ammattikeittiöiden ilmastotavoitteita, sillä ne auttavat vähentämään ruoanvalmistuksen ilmastokuormitusta ja hallitsemaan tehokkaasti ruokahävikkiä. 

JEPO edistää hyvinvointia huolehtimalla vastuullisesti työntekijöistään, työolosuhteista sekä yrityksen kannattavuudesta. Perunan sopimusviljely ja jatkojalostaminen tuovat työtä ja verotuloja Suomeen sekä luovat työpaikkoja maaseudulle suoraan ja välillisesti, joka auttaa pitämään maaseudun elinvoimaisena.  

FAZER LEIPOMOT OY

Vastuullisuus on yksi neljästä Fazer Leipomoiden strategian kulmakivestä. Ruuan tuotannolla ja kulutuksella on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin. Haluamme Fazer Leipomoilla vastata omilla toimillamme entistä paremmin elintarvikealan vastuullisuustrendiin, joka näyttäytyy meille sekä kuluttajadialogin että asiakkaiden vastuullisuusstrategioista pohjautuvien vaatimusten kautta. Koko ruokaketjun on toimittava yhdessä, ja me olemme merkittävä linkki tässä ketjussa. Leipomoiden vastuullisuusstrategia on linjassa konsernin tavoitteiden kanssa ja olemme määrittäneet seuraavat pääkeinot konsernitavoitteisiin päästäksemme:

1.Viljavisio – edistämme kestävän viljelyn periaatteiden käyttöönottoa ja hiiliviljelyn lisäämistä. Hiilen sitominen hiiliviljelyn avulla peltoihin ja maaperään on merkittävä ilmastoteko (jo vuodesta 2013 edistetty tätä työtä viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa).

2.Vastuulliset pakkaukset – teemme systemaattista työtä ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien löytämiseksi, muovin vähentämiseksi ja kierrätyksen edistämiseksi (esim. kahdesta muovipullosta valmistetut kakkurullapakkaukset).

3.Ruokahävikki – taistelemme ruokahävikin syntymistä vastaan ketjun jokaisessa vaiheessa. Tuotannon sivuvirtojen tehostaminen ja uudelleen hyödyntäminen on tässä työssä keskeisessä roolissa (esim. Hävikkitalkoot on ollut iso hävikkikampanjana vuodesta 2018 myymäläleipomoissa).

4.Kestävät energiaratkaisut – etsimme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä energiamuotoja (esim. Lahden biokattilalaitos, jossa käytetään kauran sivuvirtaa eli kaurankuorta polttoaineena).

5.Sosiaalinen vastuu – edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä huolehdimme työturvallisuuskäytännöistä (esim. Fazer Code of conduct -periaatteiden koulutukset).

Suunnittelemme ja toteutamme leipomokohtaiset toimenpidesuunnitelmat näiden teemojen ympärille vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tuomme vastuullisuuden osaksi asiakasyhteistyötä ja viestimme kuluttajalle säännöllisesti vastuullisuustyöstämme.

Siirry takaisin sivun alkuun