Föreningen Matinformation rf

Föreningen Matinformation rf (Ruokatieto Yhdistys ry – Finfood, Finnish Food Information), föreningen som Gott från Finland-märket administreras av, är en finsk icke-statlig och ideell branschövergripande förening som främjar finsk livsmedelsproduktion och matkultur. Föreningens huvudsakliga syfte är att öka medvetenheten om mat hos alla ålders konsumenter i Finland och att lyfta fram olika aspekter inom matsektorn.

År 2021 har Föreningen Matinformation rf över 350 medlemmar. Till dem hör alla företag som använder Gott från Finland-märket och organisationer som representerar den finska matkedjan inom industri, försäljning och jordbruk.

Gott från Finland-märket

Gott från Finland-märket (Produced in Finland) är en frivillig ursprungsmärkning för finska förpackade livsmedel. Märket används av livsmedelsproducenter vars produkter tillverkas i Finland av finska råvaror. Gott från Finland-märket ägs av Föreningen Matinformation rf.
Gott från Finland-verksamheten ökar uppskattningen av och efterfrågan på finsk mat. Vår uppgift är att
• upprätthålla Gott från Finland-märkets rykte genom vår kommunikation och genom att uppmuntra våra medlemmar att aktivt använda och berätta om märket
• upprätthålla Gott från Finland-märkets uppskattning genom att kontrollera och övervaka användningen av märket

Kriterierna för märket

Gott från Finland-ursprungsmärkningen får tryckas på produktförpackningar eller etiketter för livsmedel som innehåller 100 % finskt kött, fisk, ägg eller mjölk och som utgörs till minst 75 % av finska ingredienser. Innehållet på produkter som är gjorda på bara en ingrediens ska vara till 100 % finskt. Därtill ska slutprodukten som säljs produceras och förpackas i Finland.

Gott från Finland-märkningen trycks alltid på förpackningen eller dess etikett. Föreningen Matinformation rf tilldelar tillverkaren eller producenten rätten att använda märket endast på sådana livsmedel som uppfyller kriterierna. Produkterna registreras och företaget granskas regelbundet.
Märket har designats av professor Kyösti Varis. Märkets tema är Finlands nationalfågel, sångsvanen, och den finska flaggan. Märket offentliggjordes i december 1993. År 2012 kompletterades märket med ett nytt kommunikativt koncept, “Mat från eget land”. Texten har fått plats på flaggan bredvid det ursprungliga Gott från Finland-märket.

Hitta rätt i märkesdjungeln

Ursprungsmärket är högt uppskattat i Finland

Gott från Finland-verksamheten är resultatet av ett unikt samarbete inom den finska livsmedelsbranschen. I verksamheten deltar hela livsmedelskedjan: odlare, industrin, livsmedelsarbetare, butiker och konsumenter.

Idag används märket av ungefär 350 livsmedelsproducenter på omkring 12 000 produkter från korv till likör och allt däremellan.
Över 90 % av finländarna känner igen märket och livsmedel som bär märket anses vara trygga och av hög kvalitet. Gott från Finland-märket har redan i flera år varit ett av Finlands mest uppskattade produktmärken.

Ytterligare information:
Föreningen Matinformation rf (Finfood, Finnish Food Information)
tfn +358 40 710 4170, ruokatieto@ruokatieto.fi
Vi betjänar på finska, engelska och svenska.

 

Back to top