Auditoinnit ja alkuperämerkin valvonta

Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät jäsenyritykset auditoidaan 3 – 4 vuoden välein. Tarkastukset suorittaa vuosittain 6-8 auditoinnin ammattilaista. Lisäksi tuotteita seurataan jatkuvasti.

Tarkastusten yhteydessä yritysten on todennettava Hyvää Suomesta –merkittyjen tuotteiden kotimaisten ainesosien alkuperä. Maininta on löydyttävä ostoasiakirjoista, omavalvonta-aineistosta tai muusta aineistosta kirjallisena. Tässä noudatetaan elintarvikelain säädöksiä: yrityksen on pystyttävä jäljittämään ostamansa tuotteet yhden askeleen taaksepäin. Huomioitava on, että pelkkä raaka-ainetoimittajan nimi ei riitä, vaan todistus myydyn tuotteen suomalaisesta alkuperästä tarvitaan. Muiden kuin kotimaisten raaka-aineiden alkuperää ei tarkisteta. Pääasiallisesti tehdään myös tarkastuskäynti varastoissa ja tehtaissa.

Hyvää Suomesta -tuotteen kotimaisuusaste lasketaan reseptistä. Tarkastuskäynneillä varmistetaan, että yrityksissä osataan laskea kotimaisuusasteet oikein. Lisäksi tarkistetaan pakkausmerkinnät ja tuoterekisterin ajantasaisuus.

 Auditoinneissa havaitut puutteet

Ylivoimaisesti yleisin auditoinneissa havaittu puute, on se, että Hyvää Suomesta -tuoterekisterissä on vanhentuneita tietoja. Syyt rekisterin pidon laahaamiseen ovat unohtaminen, ajankäyttöongelmat sekä tekniset ongelmat.

Virheitä, joita esiintyy vain harvakseltaan:

  • Kotimaisuusaste on laskettu väärin siten, että esimerkiksi lihatuotteissa tai leivässä ei ole laskettu suolaa tai mausteista mukaan. Yritys korjaa tiedon rekisteriin, mutta tämä ei aiheuta muita toimenpiteitä.
  • Hyvää Suomesta -merkin käyttö ei ole graafisten ohjeiden mukaista. Nämä korjataan seuraavaan pakkausmateriaalierään.
  • Todistus raaka-aineiden tai puolivalmisteiden kotimaisuusasteesta puuttuu. Hyvää Suomesta -järjestelmässä ei riitä se, että raaka-ainetoimittajan nimi on tiedossa, vaan tarvitaan kirjallinen todistus. Dokumentti tulee toimittaa rekisteriin kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

Auditoija raportoi havaitut puutteet Ruokatiedolle, joka valvoo, että ne korjataan.

Virheellisen käytön vakavuusasteet

1. Merkki on tuotteessa, joka ei täytä kriteereitä

Vakavin virhe Hyvää Suomesta -merkin käytössä on se, että merkki on käytössä tuotteessa, joka ei täytä kriteereitä. Vaikka tällainen virhe voi olla inhimillinen erehdys, se on kuluttajan harhaanjohtamista ja vakavimmillaan markkinointirikos. Erittäin harvinaisia.

Kun epäilys virheestä havaitaan, toimenpiteet asian selvittämiseksi aloitetaan heti. Ensin tarkistetaan yrityksen tuote- ja auditointitiedot Hyvää Suomesta -rekisteristä, jonka jälkeen otetaan yhteys yritykseen. Tämän jälkeen arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet, esim. ylimääräinen auditointikäynti.

Mikäli asia on epäilyksistä huolimatta kunnossa, ilmoitetaan asiasta taholle, joka epäilyn on esittänyt. Mikäli Hyvää Suomesta -merkin käytössä on virhe, on ensimmäinen korjaustoimenpide se, että uusia virheellisesti merkittyjä tuotteita ei tule markkinoille. Eli yrityksen pakkauslinjastolla tehdään tarvittavat muutokset, esimerkiksi merkin tarroittaminen piiloon ennen kuin uusi etiketti tai pakkausmateriaali on saatu käyttöön. Yritys ilmoittaa virheestä ostajille ja laittaa asiasta tiedon esim. yrityksen sähköisen tuotekuvaston ko. tuotteen kohtaan. Virheen laajuudesta riippuen toteutetaan laajempaa tiedottamista ja mahdollisesti takaisinveto.

Tahallinen Hyvää Suomesta -merkin väärinkäyttö johtaa yriytksen erottamiseen Ruokatieto Yhdistys ry:stä ja näin Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus päättyy. Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus voidaan päättää myös, mikäli yritys osoittaa suurta huolimattomuutta merkin käytössä.

2. Muut virheet

Hyvää Suomesta -merkin graafisten ohjeiden vastaista käyttöä esiintyy vuosittain. Yrityksen, tuotteen ja merkin hallinnoijan näkökulmasta parasta on, että tuotepakkaus on edustava ja Hyvää Suomesta -merkki on näyttävästi esillä. Virheellisyyksiin puututaan ensisijaisesti silloin, kun merkkiä käytetään liian lähellä yrityksen nimeä tai graafinen toteutus ei millään muotoa edusta graafisten ohjeiden linjauksia. Graafisten virheiden osalta muutokset pakkauksiin tehdään pakkausmateriaalin seuraavaan tilauserään. Käytössä olevat pakkaukset saa yleensä käyttää loppuun.

Joskus Hyvää Suomesta -merkki löytyy tuotteesta, jonka valmistaja ei ole Ruokatiedon jäsen ja siten tarkastusten ulottamattomissa. Tällaisessa tapauksessa yritys joko luopuu merkin käytöstä välittömästi tai se voi hakea Ruokatiedon jäseneksi saadakseen Hyvää Suomesta -merkin virallisesti käyttöönsä.

Myös Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävän yrityksen ulkopuolelta tuleva merkin käyttövirhe on mahdollinen. Tällaisessa tapauksessa toinen osapuoli, esimeriksi kauppa, on laittanut ilmoitukseen tai verkkokauppaan vanhentuneen tuotekuvan. Vastuu on yrityksen, mikäli he eivät ole toimittaneet uutta kuvaa. Jos uusi kuva on toimitettu, vastuu on toisen osapuolen.

Akuutit virhetilanteet

Auditoinnit ovat säännönmukainen tapa selvittää ja valvoa Hyvää Suomesta -merkin käytön oikeellisuutta. Jos puutteita tai virheitä ilmenee, ne yksilöidään ja yritykset pystyvät välittömästi aloittamaan korjaustoimenpiteet.

Satunnaisia ilmoituksia epäillystä virheestä tai merkin väärinkäytöstä voi tulla esimerkiksi viranomaiselta, kuluttajalta tai Ruokatiedon henkilökunnan havaitsemana.

Mikäli  epäilet tai huomaat Hyvää Suomesta -merkin käyttöön liittyviä epäkohtia, ilmoitathan siitä meille:
hyvaasuomesta(at)ruokatieto.fi 

Siirry takaisin sivun alkuun