Hyvää Suomesta -merkin käyttö pakkauksissa, graafinen ohjeisto

Tutustu huolella Hyvää Suomesta -merkin graafisiin ohjeisiin ennen merkin sijoittamista pakkaukseen tai etikettiin. Tämä ohjeisto sisältää:

 • Hyvää Suomesta -merkin versiot
 • Tunnuksen käytön pääsäännöt
 • Tarkentavia ohjeita
  — Värit
  — Suoja-alue
  — Pienin sallittu koko
  — Tunnuksen paikka
  — Pyöreän Hyvää Suomesta -perusmerkin käyttö
  — Kiellettyjä käyttötapoja
  — Logot

Jos sinulla on merkin käyttöön liittyviä kysymyksiä, ole yhteydessä meihin. 
hyvaasuomesta@ruokatieto.fi

Hyvää Suomesta -merkin versiot

Ruokaa omasta maasta -tunnuksesta on olemassa pysty-, vaaka-, neliväri- ja yksiväriversiot, sekä kieliversiot suomeksi ja ruotsiksi.

Hyvää Suomesta -merkkiä käytetään ensisijaisesti  Ruokaa omasta maasta -tunnuksen yhteydessä pakkauksissa sekä viestinnässä. Jos tilaa on vähän, sijoitetaan pakkaukseen pyöreä perusmerkki, jotta ”Hyvää Suomesta”-teksti on helposti luettavissa.

Ruokaa omasta maasta -tunnus koostuu pyöreästä perusmerkistä, lipusta sekä sen yhteydessä olevasta ”Ruokaa omasta maasta”-tekstistä. Pyöreä Hyvää Suomesta -perusmerkki sisältää ympyrän sisällä olevan uivan joutsenen, jonka siivet muodostavat Suomen lipun. Ympyrän kehällä lukee teksti ”Hyvää Suomesta, Gott från Finland”.

Lataa alta Hyvää Suomesta -tunnuspaketti:

Hyvää Suomesta -logot

Lataa tiedosto

Merkistä on tehty erikoisversio, johon on lisätty ylimenovaraa. Voit käyttää erikoisversiota painotuotteissa, joissa merkki on sijoitettu painoalueen leikkausreunaan.

Lataa tiedosto

Hyvää Suomesta – ja ruokaa omasta maasta -logot_jpg_png

Lataa tiedosto

Onko yritykselläsi vientituotteita? Vientituotteissa käytetään pyöreää Hyvää Suomesta -perusmerkkiä, josta löytyy myös englannin-, saksan- ja venäjänkieliset versiot. Pyydä kieliversiot erikseen toimistoltamme. 

Tarkistamme mielellämme vedokset suunniteltavasta pakkauksesta ennen tuotantoa.
Voit lähettää ne osoitteeseen: hyvaasuomesta(a)ruokatieto.fi.

Pidätämme oikeuden harkita tapauskohtaisesti tunnuksen ja merkin käytön poikkeuksia.
Ole yhteydessä, jos käyttö askarruttaa.

Tunnuksen käytön pääsäännöt

 • Käytä ensisijaisesti sinivalkoisia versioita (Kts. kuva alla 1–2).
 • Käytä liukuväriversiota (1) vain sähköisessä ja painetussa viestinnässä, kuten mainoksissa, esitteissä ja verkkosivuilla. Pakkausmateriaaleissa liukuväri ei toistu laadukkaasti.
 • Käytä sinivalkoista tasaväriversiota (2a ja b) ensisijaisesti pakkauksissa.
 • Käytä mustavalkoista versiota (3a ja b) vain sellaisissa ympäristöissä, joissa muut edellä mainitut versiot eivät esimerkiksi painoteknisesti ole mahdollisia.
 • Sijoita tunnus ensisijaisesti pakkauksen etupuolelle. Tunnuksen olisi hyvä sijaita niin, ettei se jää kokonaan tai osittain piiloon esim. hyllynreunan taakse. Tunnuksen lippumaisuus tulee parhaiten esiin, kun se on asemoituna pakkauksen yläosaan oikeaan tai vasempaan reunaan.
 • Käytä pienissä pakkauksissa pyöreää Hyvää Suomesta -perusmerkkiä.
 • Tarkista, että ”Hyvää Suomesta”-teksti on helposti luettavissa. Pienin sallittu koko pyöreälle Hyvää Suomesta -perusmerkille on halkaisijaltaan 10 mm. Tämä pätee myös merkkiin, joka on Ruokaa omasta maasta -tunnuksen sisällä.
 • Tarkista, että tunnuksen ympärillä on riittävä suoja-alue – älä sijoita tunnuksen lähelle muita elementtejä.
 • Hyvää Suomesta -merkin tulee olla selkeästi irrallaan yrityksen logosta.
 • Käytä vain valmiita tunnusoriginaaleja – älä muokkaa niitä tai tee omia versioita. Älä käännä, kierrä tai muuta tunnuksen mittasuhteita. Joutsenen tulee aina uida oikealta vasemmalle.
 • Merkkiä ei saa koskaan painaa negatiivina niin, että joutsen on tumma.

Tarkentavia ohjeita

Värit

 • PMS 300
 • CMYK C:100 M:43 Y:1 K:0
 • RGB R:0 G:114 B:181

Suoja-alue

Tunnuksen suoja-alue (X) on sama kuin Hyvää Suomesta -merkkiä ympäröivän valkopohjaisen tekstireunuksen korkeus. Älä sijoita suoja-alueelle muita elementtejä. Kun tunnus sijoitetaan lippumaisesti kiinni pakkauksen ylä- tai sivureunaan, ei ”kiinnitysreunassa” tarvita suoja-aluetta.

Pienin sallittu koko

Tarkista aina, että ”Hyvää Suomesta”-teksti on selvästi luettavissa. Pienin sallittu koko tunnukselle mitataan pyöreän perusmerkin halkaisijasta, joka voi olla pienimmillään 10 mm. Erilaiset painotekniikat tuottavat eri laatuista painojälkeä, joten tarkista aina, että merkin teksti on luettavaa, vaikka merkin koko täyttäisikin edellä mainitut kokovaatimukset. Käytä pienessä pakkauskoossa pelkkää pyöreää Hyvää Suomesta -perusmerkkiä.

Tunnuksen paikka

Tunnus suositellaan sijoitettavaksi niin, että se sijaitsee pakkauksen etupuolella painoalueen yläosassa, joko oikeaan tai vasempaan reunaan asemoituna. Tunnuksen pystyversio suositellaan sijoitettavaksi vain yläreunaan. Kun sijoitat tunnuksen taittoalueen yläreunaan varmista, että vaakatunnuksen yläpuolelle jää tyhjää tilaa vähintään puolet tunnuksen korkeudesta ja vastaavasti alareunaan sijoitettaessa tunnuksen alapuolelle jää vähintään sama tila. Varmista, ettei tunnus jää hyllyyn sijoitettaessa piiloon esimerkiksi hyllynreunan taakse. Pystytunnusta käytettäessä tunnuksen ja taittoalueen reunan väliin jätetään tyhjää tilaa vähintään puolet tunnuksen leveydestä.

Varmista, että tunnus on sijoitettu turvalliselle alueelle niin, ettei osia siitä leikkaudu pois tai toistu muuten huonolaatuisena.

Merkistä on tehty erikoisversio, johon on lisätty ylimenovaraa. Voit käyttää erikoisversiota painotuotteissa, joissa merkki on sijoitettu painoalueen leikkausreunaan. Lataa erikoismerkki täältä.

Pyöreän Hyvää Suomesta -perusmerkin käyttö

Pyöreää Hyvää Suomesta -perusmerkkiä suositellaan käytettävän pakkauksissa, joihin Ruokaa omasta maasta -tunnus ei mahdu. Perusmerkin käyttöön sovelletaan samoja käyttösääntöjä kuin Ruokaa omaa maasta -tunnukseen. Perusmerkin suoja-alue merkin ympärillä on sama kuin joutsenta ympäröivän valkopohjaisen tekstireunuksen korkeus ja merkin pienin sallittu koko on 10 mm. Varmista, että ”Hyvää Suomesta”-teksti on selvästi luettavissa. Merkki suositellaan sijoitettavaksi pakkauksen etupuolelle painoalueen yläosaan, joko oikeaan tai vasempaan reunaan asemoituna. Merkistä on olemassa sinivalkoinen ja mustavalkoinen versio.

Kiellettyjä käyttötapoja

1) Mittasuhteita on muutettu.
2) Tunnusta on kallistettu.
3) Tunnuksen elementtejä on poistettu.
4) Tunnusta on käytetty sekavalla taustalla.
5) Tunnuksen ja taustan välillä ei ole riittävästi kontrastia. 
6) Merkistä on tehty negatiiviversio, jolloin joutsen on tumma.
7) Liian lähelle tunnusta on sijoitettu muita elementtejä, kuten yrityksen logo.
8) Merkin väriä on muutettu.
9) Merkkiin on yhdistetty siihen kuulumatonta tekstiä.

Hyvää Suomesta -merkkiä ei myöskään saa käyttää erillisenä tarrana, vaan sen on oltava osa etikettiä tai pakkausta. Etikettitulostimia varten on merkistä tehty myös jpg-versiot, jotka löytyvät logopankista.

Hyvää Suomesta -logot

Hyvää Suomesta -logopankki_eps_ai_pdf

Lataa tiedosto

Rom_mfel_tunnuskooste_mallit

Lataa tiedosto

Hyvää Suomesta_ylimenotunnukset

Lataa tiedosto

Hyvää Suomesta-logot_pdf_jpg

Lataa tiedosto
Siirry takaisin sivun alkuun