Pirjo Koistinen: Vastavalo

Viljaa ja öljykasveja tuotetaan Suomessa vuosittain neljä miljoonaa tonnia ja maailmanmarkkinoille niitä viedään noin 500 000 tonnia. Tärkeimmät viljantuotantoalueemme sijaitsevat maan etelä-, lounais- ja länsiosissa.

Viljan keskimääräinen kulutus oli Suomessa viime vuosisadan alussa yli 200 kiloa henkeä kohden. 1950-luvulla kulutus alkoi laskea, ja tällä hetkellä viljaa kulutetaan vuodessa noin 80 kiloa henkeä kohden. Vaikka viljan kulutus on laskenut, on vilja edelleen tärkeä osa suomalaista maataloutta ja elintarviketeollisuutta.

Nykyään vilja innostaa tuotekehittäjiä jalostamaan uusia tuotteita ja käyttökohteita. Modernin tuotekehityksen ohella vanhat, jo unholaan jääneet viljalajikkeet ovat palaamassa pelloille. Myös tutuista viljatuotteista valmistetuista ruokalajeista, kuten puurosta, on tullut trendiherkkua.

Suomessa viljellään neljää eri viljalajia: vehnää, ruista, ohraa ja kauraa. Vehnää ja ruista voidaan viljellä pääasiassa vain Etelä-Suomessa, joskin jotkut ruislajikkeet menestyvät myös Keski-Suomessa. Runsas rukiin käyttö on yksi suomalaisen kulttuurin ja ruokavalion erityispiirteistä. Muualla maailmassa ruista käytetään rehuviljana, mutta Suomessa ruis päätyy lähes yksinomaan elintarvikekäyttöön.

Ohraa on viljelty Pohjolassa jo noin 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, ja sen viljelyalue kattaa lähes koko Suomen. Ohra on Suomen yleisin viljelykasvi, ja lähes 80 prosenttia siitä menee kotimaassa eläinten rehuksi. Tämän lisäksi ohraa käytetään muun muassa elintarvike-, mallas-, tärkkelys-, ja alkoholiteollisuudessa sekä entsyymien valmistuksessa. Kauraa viljellään koko Suomessa, ja se on kotimaan elintarviketeollisuudessa toiseksi käytetyin vilja. Kauraa käytetään elintarviketeollisuudessa selvästi enemmän kuin esimerkiksi ruista, sekä kaura on erittäin arvostettu kuluttajien parissa. Nykyisin kauran käyttö on lisääntynyt niin merkittävästi, että puhutaan jopa “kaurabuumista”. Suomi on yksi suurimmista kauran tuottajista ja viejistä maailmassa.

Viljat saavat kehittyä Suomen luonnonoloissa ainutlaatuisella tavalla. Matalat lämpötilat lyhentävät viljan kasvukautta, mutta Pohjolan kesän valoisuudella on kasvien kannalta suuri merkitys. Runsas valon määrä pidentää kasvin vuorokaudessa yhteyttämiseen käyttämää aikaa, joten kesän lämpötilasumma riittää mainiosti kasvuun lyhyestä kesästä huolimatta. Suomen pohjoinen sijainti asettaa joitakin rajoituksia viljeltävien viljelykasvien suhteen, mutta toisaalta kylmä talvi vähentää kasvitautien ja tuholaisten esiintymistä.

Vilja-sivuilla käytetyt lähteet:

Arktinen ruoantuotanto: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519271/luke-luobio_47_2015…
Fazer, Hiiliviljely: https://www.fazergroup.com/fi/vastuullisuus/ilmasto-ja-kiertotalous/kestava-maatalous/hiiliviljely/
Hiiliopas, Katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteet: https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf
Kansallinen viljastrategia 2012–2020: https://www.vyr.fi/document/1/124/dc2fa51/viljas_dfa7a15_32637_KansallinenViljastrategia_net.pdf 
Kaupan liitto, Hiiliviljely vähentää ruokaketjun ympäristökuormitusta: https://kauppa.fi/uutishuone/2020/09/23/hiiliviljely-vahentaa-ruokaketjun-ymparistokuormitusta/
Leipomoteollisuuden toimialaraportti: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160371/Leipomo…
Leipätiedotus: www.leipatiedotus.fi, https://www.leipatiedotus.fi/tietoa-leivasta/suomalainen-leipakulttuuri.html 
Luonnonvarakeskus: www.luke.fi, www.luke.fi/ruokafakta, https://projects.luke.fi/ruokafakta/peltomaan_kasvit/, https://www.luke.fi/fi/palvelut/kaikki-kaurasta-luke-tarjoaa-laajan-osaamisensa-yritysten-hyodynnettavaksi 
Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat: http://www.vyr.fi/document/1/283/60b8619/33c6_upload_837bdff_puitavien_p…
Vilja-alan yhteistyöryhmä, Viljapassi: https://www.vyr.fi/fin/viljelytietoa/viljapassi/
Vilja-alan yhteistyöryhmä, Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa: https://www.vyr.fi/document/1/138/dda1706/muutra_0d8fcc7_Vilja_alanyhteisty_esite_suomi.pdf 
Vilja-alan yhteistyöryhmä, Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat: http://www.vyr.fi/document/1/283/60b8619/33c6_upload_837bdff_puitavien_p…
Ruokavirasto, Viljan laatu ja turvallisuus: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/kasvitutkimukset/viljan-laatu-ja-turvallisuus/


Siirry takaisin sivun alkuun