Reservera tillräckligt med tid för helheten

  • Ta del av det förberedande materialet för utflykten, utarbeta förhandsuppgifter (1 lektion)
  • Utflykt till butiken (2 lektioner)
  • Gå igenom och presentera uppgifterna (1 lektion)

Före utflykten

Ta del av uppgifterna i denna verktygsback och välj de mest intressanta och lämpliga uppgifterna för din klass.

Avtala med S-markets butikschef om ett datum för besöket och säkerställ samtidigt att de valda uppgifterna kan utföras i butiken.

Reservera 1 lektion före utflykten där små grupper med 2–4 elever utför förhandsuppgifterna i sina uppgifter. Informera eleverna rent allmänt om butiksutflykten och diskutera spelregler för utflykten.

Under utflykten

På utflyktsdagen tar sig gruppen till butiken till fots. Läraren ska reservera 2 lektioner för utflykten (för butiksbesöket ska läraren gärna reservera 60 minuter + tid för att få till och från butiken).

I butiken presenterar sig en butiksanställd för klassen och berättar rent allmänt om butiken.

Klassen delas in i små grupper och grupperna utför sina uppgifter samt eventuella uppgifter som läraren avtalat med butikschefen som att ta del av flaskreturmaskinen/lokalerna bakom själva butikslokalerna.

Efter utflykten

Efter utflykten kan läraren gärna hålla ytterligare ett undervisningspass där klassen går igenom butiksutflykten och vad eleverna tyckte om den. Genomgången av det eleverna har lärt sig under utflykten kan göras på många olika sätt. Här följer några tips:

  • Eleverna presenterar sina uppgifter för de övriga grupperna.
  • Eleverna visar video och bilder från utflykten till butiken.
  • Eleverna gör affischer/postrar om olika ämnen som läraren i förväg bett dem samla information om under butiksutflykten.
  • Eleverna kan skriva en uppsats om utflykten.

Om klassen utförde uppgiften där de ska ta reda på sockerinnehållet i produkter kan antalet sockerbitar räknas först efteråt i skolan. Med riktiga sockerbitar går det att visa sockerinnehållet rent konkret genom att göra staplar/högar av sockerbitarna utifrån mängden socker i produkterna. Vilken produkt innehåller mest socker? Finns det någon produkt som överraskar? 

Siirry takaisin sivun alkuun