Lehmät rakastavat stressitöntä elämää ja tavallisia päiviä. Niiden lempiasioita ovat syöminen, lepo ja märehtiminen. Märehtiminen lisää lehmän tarvetta olla makuullaan – aikuiset lehmät lepäävät 11–13 tuntia päivässä. Noin 70 prosenttia Suomen lehmistä elää pihattonavetoissa, joissa ne voivat vapaasti liikkua.

Maidontuottajan ammattitaitoon kuuluu eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja hyvän hygienian ylläpitäminen kaikessa toiminnassa vuoden jokaisena päivänä. Lehmät lypsetään kaksi tai kolme kertaa päivässä. Lypsyroboteilla varustetuissa navetoissa lehmät käyvät lypsyllä omaan tahtiinsa. Päivittäisten perustehtävien lisäksi maitotilallisen työnkuvaan kuuluu muun muassa poikimistilanteiden sekä syntyneiden vasikoiden hoitaminen.

Tuottajia velvoittava eläinsuojelulaki määrittelee tarkasti lehmien pitopaikkaan ja hoitoon liittyvät käytännöt ja yksityiskohdat. Maitotilallisen tekemää hyvinvointia edistävää perustyötä koordinoidaan Eläinten Terveys ETT ry:n ylläpitämän Naseva -seurantajärjestelmän avulla. Nasevaan liittymisen yhteydessä siihen lisätään tilan perustietojen lisäksi eläinlääkärin ja maitotilallisen yhdessä laatima terveydenhuoltosopimus ja -suunnitelma. Suunnitelman seurantaa dokumentoidaan Nasevassa. Lisäksi sinne kirjataan tietoja eläinten lääkityksestä ja terveydentilasta. Myös eläinten siirrot, kuolleisuus ja eläinlääkärin käynnit ja havainnot löytyvät Nasevasta.

Eräät kotimaiset meijerit kannustavat tuottajia parantamaan toimintaansa maksamalla vastuullisuuslisää tiloille, jotka sitoutuvat eläinten hyvinvointia parantaviin tekoihin. Tilojen tulee muun muassa kuulua Nasevaan, seurata sorkkien terveyttä säännöllisesti ja taata rehun soija- ja GMO-vapaus. Sen lisäksi kaikkien uusien navettojen tulee olla pihattoja, joissa lehmät pääsevät liikkumaan vapaasti.

Lähteet

Siirry takaisin sivun alkuun