Hyvää Suomesta -merkkiä voivat käyttää Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenet sekä ne MTK:n ja SLC:n jäsenet, joille yhdistys on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Hunajalle merkin käyttöoikeuden myöntää Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry ja villisikatuotteille Suomen Villisiankasvattajien Yhdistys ry, jotka molemmat ovat Ruokatiedon jäseniä. 

Merkin kriteerit

 • Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on tuotekohtainen. Valmistaja tai valmistuttaja voi käyttää merkkiä vain Hyvää Suomesta -merkin kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa pakkaukseen tai etikettiin painettuna, sekä tämän tuotteen viestinnässä ja mainonnassa.
 • Hyvää Suomesta -merkkiä saa käyttää lopputuotteessa, joka on
  • valmistettu ja pakattu Suomessa ja
  • jonka raaka-aineesta vähintään 75 % on suomalaista. Kuitenkin lihaa sisältävien tuotteiden lihan, kalaa sisältävien tuotteiden kalan, munaa sisältävien tuotteiden munan ja maitoa sisältävien tuotteiden maidon on oltava 100 % suomalaista. Lisäksi yhden ainesosan tuotteen on oltava 100 % suomalaista.
 • Lopputuotteen kotimaisuusaste lasketaan raaka-aineiden määrästä valmistusreseptin mukaan. Lisättyä vettä ei lasketa raaka-aineeksi. Tuotteen kotimaisuusasteen voi laskea kotimaisuuslaskurin avulla.
 • Yksityiskohtaisempia ohjeita raaka-aineen kotimaisuusasteen laskemiseen saa Ruokatiedon toimistolta.
 • Hyvää Suomesta -merkin käyttäjät sitoutuvat säännöllisiin auditointeihin. Niitä voidaan tehdä myös reklamaatioiden yhteydessä ja pistokokein. Tahallinen väärinkäyttö johtaa Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeuden menettämiseen.
 • Hyvää Suomesta -tuotteita valmistavan yrityksen on täytettävä viranomaisten elintarvikevalmistukselle asettamat vaatimukset sekä pystyttävä todistamaan käytetyn raaka-aineen alkuperä.
 • Yrityksen on ilmoitettava Hyvää Suomesta -merkityt tuotteet Ruokatiedolle ennen merkin käyttöönottoa. Myös muut mahdolliset merkin käyttöön liittyvät muutokset on ilmoitettava Ruokatiedolle välittömästi. Tuotemuutokset ilmoitetaan jäsensivuston kautta.
 • Merkin kaikessa käytössä on huomioitava, että kuluttajaa ei saa johtaa harhaan.
 • Hyvää Suomesta -merkin kriteerien noudattamisesta vastaa yritys. Käyttövirheen sattuessa on siitä ilmoitettava Ruokatiedolle välittömästi.

Merkin sijoittaminen pakkaukseen

 • Hyvää Suomesta -merkki on sijoitettava pakkaukseen tai etikettiin ohjeiden mukaisesti. Merkki on aina joko tuotepakkaukseen tai sen etikettiin painettu merkki, sitä ei saa käyttää pelkkänä tarrana.
 • Lue graafiset ohjeet täältä.

Merkin käyttäminen mainonnassa ja viestinnässä

 • Hyvää Suomesta -merkin käyttäminen internetsivuilla, viestinnässä tai markkinoinnissa ei saa olla harhaanjohtavaa.
 • Käyttäminen kaupallisilla internetsivuilla on mahdollista, mikäli sivuilla on Hyvää Suomesta -merkin omaavia tuotteita. Sivuston omistajien on varmennettava, että sivuilla kävijät yhdistävät Hyvää Suomesta -merkin nimenomaan Hyvää Suomesta -merkittyihin tuotteisiin.
 • Ei kaupallisilla internetsivuilla, kuten neuvonnallisilla tai tietoa jakavilla sivuilla merkin käyttö on mahdollista, kunhan sitä käytetään nimenomaan tunnukseen liittyvän tiedon jakamiseen, siitä käytävään keskusteluun tai tunnuksen käytön edistämiseen.
 • Merkkiä voidaan käyttää esitteissä ja markkinointimateriaaleissa. Tällöin merkin on sijaittava Hyvää Suomesta tuotteiden välittömässä läheisyydessä ja / tai asiallisessa yhteydessä niihin.
 • Ruokatieto antaa mielellään toiminnanharjoittajalle tarkempia ohjeita merkin harhaanjohtavan käytön estämiseksi.

Merkin käyttöön liittyvät maksut

 • Ruokatiedon jäsenet voivat käyttää Hyvää Suomesta -merkkiä kaikissa kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa samalla jäsenmaksulla. Jäsenmaksun muodostumisesta kerrotaan yhdistyksen säännöissä.
 • Merkin käyttöoikeusmaksu MTK:n ja SLC:n jäsenille vuonna 2023 on 145 €.
 • Jäsenmaksu tai käyttöoikeus maksetaan erotessa koko kalenterivuodelta.
 • Hyvää Suomesta -tuotteita valmistavat yritykset auditoidaan noin kolmen vuoden välein. Auditoinnit ovat maksullisia. Maksu on pieniltä yrityksiltä 200 €/ auditointi ja organisaatioilta, joiden jäsenmaksun suuruus on yli 5000 €, auditointimaksu on 600 €/auditointi. MTK:n ja SLC:n jäsenyyden kautta merkin käyttöoikeuden saaneet yritykset maksavat auditoinnista 200 €/auditointi. Lue lisää auditoinneista täältä
 • Käyttäjä vastaa itse merkin käytön aiheuttamista kustannuksista

Hyvää Suomesta -merkin kriteerien noudattamisesta vastaa yritys. Käyttövirheen sattuessa on siitä ilmoitettava Ruokatiedolle välittömästi.
Sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa Hyvää Suomesta -merkin käyttökieltoon. Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Muutoksista tiedotetaan jäsenistölle. Viimeisin versio kriteerioppaasta sijaitsee Hyvää Suomesta -jäsensivustolla.

Tuotteiden sopimusvalmistus

Jos Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenyritys/merkin käyttöoikeuden haltija valmistaa tuotteita sopimusvalmistuksena toisen yrityksen brändille, saa Hyvää Suomesta -merkkiä käyttää pakkauksessa ainoastaan siinä tapauksessa, että brändin omistavalla yrityksellä on oikeus käyttää merkkiä. Hyvää Suomesta -merkki on yritys- ja tuotekohtainen eli brändin omistavan yrityksen tulee olla joko Ruokatieto Yhdistyksen jäsen tai merkin käyttöoikeuden haltija ja tuotteen tietojen tulee löytyy Hyvää Suomesta -tuoterekisteristä.

Siirry takaisin sivun alkuun