Hyvää Suomesta -merkin kriteerit

Hyvää Suomesta -merkkiä saa käyttää lopputuotteessa, joka on

  • valmistettu ja pakattu Suomessa ja jonka raaka-aineesta vähintään 75 % on suomalaista.
  • Kuitenkin lihaa sisältävien tuotteiden lihan, kalaa sisältävien tuotteiden kalan, munaa sisältävien tuotteiden munan ja maitoa sisältävien tuotteiden maidon on oltava 100 % suomalaista.
  • Lisäksi yhden ainesosan tuotteen on oltava 100 % suomalaista.
  • Lopputuotteen kotimaisuusaste lasketaan raaka-aineiden määrästä valmistusreseptin mukaan. Lisättyä vettä ei lasketa raaka-aineeksi. Tuotteen kotimaisuusasteen voi laskea kotimaisuuslaskurin avulla.

Yksityiskohtaisempia ohjeita raaka-aineen kotimaisuusasteen laskemiseen saa Ruokatiedon toimistolta.

Hyvää Suomesta -merkin käyttäjät sitoutuvat säännöllisiin auditointeihin. Niitä voidaan tehdä myös reklamaatioiden yhteydessä ja pistokokein. Tahallinen väärinkäyttö johtaa Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeuden menettämiseen. Hyvää Suomesta -tuotteita valmistavan yrityksen on täytettävä viranomaisten elintarvikevalmistukselle asettamat vaatimukset sekä pystyttävä todistamaan käytetyn raaka-aineen alkuperä.

Yrityksen on ilmoitettava Hyvää Suomesta -merkityt tuotteet Ruokatiedolle ennen merkin käyttöönottoa. Myös muut mahdolliset merkin käyttöön liittyvät muutokset on ilmoitettava Ruokatiedolle välittömästi. Tuotemuutokset ilmoitetaan jäsensivuston kautta.

Merkin kaikessa käytössä on huomioitava, että kuluttajaa ei saa johtaa harhaan. Hyvää Suomesta -merkin kriteerien noudattamisesta vastaa yritys. Käyttövirheen sattuessa on siitä ilmoitettava Ruokatiedolle välittömästi.

Siirry takaisin sivun alkuun