Suomi sijaitsee 60-70 pohjoisten leveyspiirien välillä. Kolmasosa Suomesta on pohjoisen napapiirin pohjoispuolella. Suomen kanssa samoilla leveyspiireillä sijaitsevat muun muassa Etelä-Grönlanti, Alaska ja Pohjois-Siperia, joissa vallitsee paikoin ikirouta. On poikkeuksellista, että näillä leveysasteilla ilmasto ja luonto mahdollistavat kaupallisen maatalous- ja luonnontuotetuotannon. Golf-virran ansiosta ilmasto on Suomessa suotuisampi maataloudelle ja elintarviketuotannolle kuin muilla mantereilla samoilla leveysasteilla. Myös vesialueet, Suomen eteläiseltä läntiselle alueelle rajoittuva meri sekä suuret ja syvät sisäjärvet leudontavat paikallisesti talven kovimpia pakkasia. Suomen kymmenet tuhannet järvet karkottavat hallaa kukinta-aikoina.

Suomen asema maapallon pohjoisimpana kehittyneenä maatalousmaana tekee Suomessa tuotetusta ruoasta ainutlaatuista. Valttejamme ovat muun muassa tuotantomaan ja ilman puhtaus, runsaat puhtaat vesivarat sekä korkea koulutus ja teknologiaosaaminen.

Arktisiin olosuhteisiin sopeutettu ruuantuotantomme edistää tutkitusti ruuan ja tuotantoympäristön puhtautta sekä tuotantoeläinten terveyttä. Pohjoiset olosuhteet lisäävät monien tuotteiden korkeaa ravintoarvoa ja parantavat niiden hygieenistä laatua. Ne ovat suojanneet ruokaketjuamme myös monilta tehokkaaseen massatuotantoon liittyviltä ongelmilta. Tuotantojärjestelmämme vahvuuksia ovat myös läpinäkyvyys ja jäljitettävyys.

Maamme metsät ja vedet tarjoavat myös puhtaita keruutuotteita, kalaa sekä riistaa, ja monelle marjastus, sienestys ja metsästys ovatkin paitsi rakkaita harrastuksia, myös tapoja täydentää omaan ruokatalouttaan.

Luonnonolosuhteista kertovilla sivuilla on käytetty lähteenä tutkimusta:
Arktinen ruoantuotanto – Taustaselvitys ja kiteytysmatriisi
Sirpa Kurppa, Jaana Kotro, Lotta Heikkilä, Anu Reinikainen, Karetta Timonen, Rainer Peltola, Outi Manninen. Luonnonvarakeskus, 2015.

Siirry takaisin sivun alkuun