Pohjoisista olosuhteista on sekä hyötyä että haittaa vihanneksille. Kovat talvet suojelevat suomalaista viljelyä niin avomaalla kuin kasvihuoneissa, sillä ilmastomme toimii luonnonmukaisena tuholaistorjujana. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA suorittaa Euroopan sisällä tuotettujen sekä kolmansista maista tuotujen vihannesten jäämävalvontaa. EFSAn tilastojen mukaan Suomessa tuotetut vihannekset ovat maailman puhtaimpien joukossa.

Puhdas ilma, maaperä ja vesi ovat myös keskeisiä tuoteturvallisuuden takaajia. Suomessa esimerkiksi kasteluvedet ovat puhtaita, jolloin kasvikset eivät kontaminoidu vesivälitteisistä bakteereista eikä veden mukana leviä haitallisia kasvintuhoojia. Suomen runsaat vesivarat ovat rikkaus maailmanlaajuisestikin verrattuna. Kotimaiset kasvikset eivät kuluta vesivaroja siellä, missä makeasta vedestä on pulaa, joten niiden suosiminen on ympäristöteko. Monessa suuressa vihannestentuottajamaassa vähäiset vesivarat ja keinokastelu aiheuttavat maaperän suolaantumista, pohjavesien ehtymistä ja aavikoitumista. Myös ravinteita päätyy vesien mukana helposti maaperään. Suomen runsaita vesivaroja osataan hallita, joten esimerkiksi kotimainen peruna on kestävämpi valinta lounaspöydässä kuin riisi. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan myös kotimainen tomaatti on vesijalanjäljen osalta kestävämpi valinta kuin ulkomainen: espanjalaisen tomaatin laskennallinen vesijalanjälki on 91-kertainen kotimaiseen verrattuna.

Kasvikset-sivulla käytetyt lähteet:

IP-kasvikset perussertifiointi: https://www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/
Kauppapuutarhaliitto, Vastuullisuus: https://kauppapuutarhaliitto.fi/tietoa-kasvihuonealasta/vastuullisuus/, Tietoa kasvihuonealasta: https://kauppapuutarhaliitto.fi/tietoa-kasvihuonealasta/ 
Luonnonvarakeskus, Tuontielintarvikkeiden torjunta-ainejäämät: https://projects.luke.fi/ruokafakta/vihannekset-hedelmat-ja-marjat/tuontielintarvikkeiden-torjunta-ainejaamat/, Kasvihuonetuotanto: https://statdb.luke.fi/PxWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__20%20Puutarhatilastot/03b_Kasvihuonetuotanto_syotavat.px/table/tableViewLayout2/?loadedQueryId=c2c4cd44-b76e-46f1-a631-d899f5c3241c&timeType=from&timeValue=2020, Avomaatuotanto: https://statdb.luke.fi/PxWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__20%20Puutarhatilastot/03a_Avomaatuotanto_syotavat.px/table/tableViewLayout2/?loadedQueryId=2a033d3c-6f11-4fd3-aada-1a9cd56f86f9&timeType=from&timeValue=2020, Luomukeruualue: https://projects.luke.fi/ruokafakta/vihannekset-hedelmat-ja-marjat/luomukeruualue/
Puutarhaliitto, Laatutarha: https://www.puutarhaliitto.fi/laatutarha/
The 2020 European Union report on pesticide residues in food: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7215
THL, FinRavinto-tutkimus: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finravinto-tutkimus

Siirry takaisin sivun alkuun