Koulutusosiossa käsiteltiin suomalaista elintarviketeollisuutta vastuullisuuden eri näkökulmista katsottuna. 

Materiaalissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tarkoittaa kestävä toiminta elintarviketeollisuudessa ja millaisia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä elintarviketeollisuudessa tehdään?
  • Millaisia näkökulmia liittyy uusien tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen?
  • Kuinka elintarviketeollisuus voi edistää kuluttajien terveyttä?

Tiedollisen osaamisen lisäksi koulutus tarjoaa kasvattajalle mm. ideoita, miten tutustuttaa oppilaat erilaisiin elintarviketeollisuuden töihin.

Luennot

Ensimmäisellä luennolla Raision Oyj:n markkinointipäällikkö Mervi Nieminen avaa case-esimerkin avulla, millaisia näkökulmia liittyy uusien tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen, sekä kuinka elintarviketeollisuus voi edistää kuluttajien terveyttä.

Toisella luennolla Elintarviketeollisuusliitto ry:n johtava asiantuntija (vastuullisuus & kestävä kehitys) Satumaija Levón kertoo, kuinka vastuullisuuden eri osa-alueet huomioidaan elintarviketeollisuudessa ja millaisia vastuullisuustekoja toimialalla on tehty. 

Taustatietoa opettajalle

Elintarviketeollisuus (Ruokatieto Yhdistys ry)
Aineisto sisältää tietoa ruoan valmistuksesta, tuotekehityksestä ja valvonnasta sekä elintarvikkeiden kuljetuksessa huomioitavista asioista. Lisäksi käsitellään ympäristö -ja laatuasioista, joita elintarviketeollisuuden tulee huomioida ruoan valmistuksessa.

Tietohaarukka – tilastotietoa elintarvikealasta (Ruokatieto Yhdistys ry, saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi)
Julkaisu on monipuolinen tilastopaketti koko ruokaketjusta, niin alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta kuin ruuan kulutuksestakin. Uusi Tietohaarukka julkaistaan syksyisin.

Vastuullisuus (ETL – Elintarviketeollisuus)
Sivustolla tietoa siitä, kuinka vastuullisuuden eri osa-alueet otetaan huomioon elintarviketeollisuudessa.

Ruokailoa ja hyvinvointia (ETL – Elintarviketeollisuus)
Tietoa mm. terveyttä edistävistä innovaatioista, elintarvikemarkkinoinnin vastuullisuudesta ja tuotemuotoilusta.

Materiaalia ruokakasvatukseen

Video ruisleivän valmistuksen vaiheista leipomossa

Teollisessa leivonnassa pätevät pääasiassa samat säännöt ja ohjeet kuin kotileivonnassakin, mutta mittakaava ja laitteisto ovat suuremmat. Tällä videolla tutustutaan millaisia vaiheita ruisleivän valmistukseen kuuluu elintarviketeollisuudessa.

Ruokavisa-nettipelit (Ruokatieto Yhdistys ry)
Yläkoululaisille suunnattuja pelejä löytyy eri teemoilla useita. Nettipeleissä testataan Ruokavisa-oppimateriaalin avulla opittuja tietoja. Peli toimii keväisin tiettynä ajankohtana myös valtakunnallisena osaamiskilpailuna, jossa parhaiten menestyneet oppilasryhmät palkitaan.

Lupa kokata – elintarvikehygienian perusteet (Ruokatieto Yhdistys ry)
Aineisto soveltuu elintarvikehygienian opetukseen osana peruskoulun ja lukion valinnaisia kursseja. Sen pohjalta oppilaan on mahdollista suorittaa Ruokaviraston virallinen hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi.

Aistien ruokamaailmaan – opas kerhonohjaajalle (Hanna-Kaisa Mikkola, Kehittämiskeskus Opinkirjo)
Oppaan avulla matkataan ruoan jännittävään maailmaan katsellen, haistellen, kuunnellen, tutkien, kokeillen ja itseään ilmaisten. Opas on suunnattu kerhonohjaajille ja opettajille, jotka haluavat johdattaa oppilaansa aistien avulla ruokamaailmaan ja edistää siten monipuolisen ravitsemuksen omaksumista.

Maistuva päivä (Elintarviketeollisuusliitto ry)
Virtuaalinen tutustumiskierros tutustuttaa yläkoululaiset ruoka-alan työtehtävien pariin. Materiaalin (esittelyvideot, testi) avulla pääsette tutustumaan elintarvikeyritysten ja niiden osaajien arkeen.

Lisäaineet ruoassa -diaesitys (Ruokatieto Yhdistys ry)

Diaesitys tutustuttaa oppilaat lisäaineisiin eli E-koodeihin. Materiaalin avulla oppilaita kannustetaan tutkimaan mm. E-koodien käyttötarkoituksia ja alkuperää. Materiaali on suunnattu yläkoulun oppilaille.

Lisäaineet ruoassa -diaesitys (Ruokatieto Yhdistys ry)

Lataa tiedosto

Pohdintatehtäviä (käytettävissä soveltuvin osin myös opetuksessa)

Tehtävä 1:

Jos työskentelisit tuotekehittäjänä, millaisen tuotteen kehittäisit ja miksi? Pohdi asiaa eri näkökulmista (esim. vastuullisuus, terveellisyys, sopivuus arkeen, ruokakulttuurin kehitys). Vinkkejä saat tämän koulutusosion luennoista.

Tehtävä 2:

On tärkeää, että kasvattaja tunnistaa oman ruokasuhteensa piirteitä ja havainnoi, siirtääkö niitä tiedostamattaan myös eteenpäin.

Pohdi omaa suhdettasi valmisruokiin. Arvostatko enemmän kokonaan itse valmistettua ateriaa vai helpotatko arjen ruoanvalmistusta valmisruoilla tai puolivalmisteilla? Millainen on mielestäsi kunnon ateria?

Pohdi, mistä ruoanvalmistukseen liittyvät arvosi ja asenteesi kumpuavat. 

Voit lukea lisää ruokasuhteen viitekehyksestä osoitteessa: https://kehuva.com/ruokasuhde/ ja https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kohti-lempeampaa-ruokasuhdetta 

Tehtävä 3:

Pohdi, mitä oppilaasi jo tietävät elintarviketeollisuudesta? Mistä näkökulmista aihetta on jo opiskeltu, mitä olet kuullut heidän keskustelevan aiheesta tai mitkä asiat heitä askarruttavat tai huolettavat?

Tutustu koulutuksen materiaaliin ja pohdi millaisia elintarviketeollisuuteen liittyviä näkökulmia opetuksessa tulisi mielestäsi nostaa esiin. Mitä oppilaiden pitäisi tietää kotimaisesta elintarviketeollisuudesta? Millaisin keinoin tai mitä materiaalia käyttäisit asian opettamiseen? 

Siirry takaisin sivun alkuun