Kalanviljelijöiden tehtävänä on pitää kalojen hyvinvointia uhkaavat tekijät mahdollisimman vähäisinä pitkäjänteisellä tuotantosuunnittelulla ja hyvillä viljelykäytännöillä. Hyvinvoivat kalat kuoriutuvat ja kasvavat puhtaassa vedessä, ja niiden ravinto on tarkkaan tutkittua.

Oikeat kasvatusolosuhteet ovat erityisen tärkeässä asemassa kalojen hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi liian matalahappinen tai lämmin vesi tai kasvatuslaitosten liian suuri kalatiheys voivat rasittaa kaloja ja heikentää niiden vointia. Lisäksi veden pH-arvo, hiilidioksidipitoisuus, valorytmi, virtaama, veden kiintoainemäärä ja tautipaine vaikuttavat kalojen hyvinvointiin. Eri tekijöiden muodostaman yhtälön ymmärtäminen ja ylläpito on avain onnistuneeseen kalanviljelyyn.

Luonnonvarakeskuksessa kehitetään ja ylläpidetään erillistä kirjolohen valintajalostusohjelmaa (JALO). Valintajalostuksen tarkoituksena on parantaa kalojen tuotanto- ja terveysominaisuuksia tasapainoisesti. Terveysjalostuksella pyritään muun muassa pienentämään kasvatuksen aikaista kuolleisuutta, edistämään kalojen selkärankaterveyttä ja vähentämään kaihin esiintymistä kaloissa.

Lähteet

Siirry takaisin sivun alkuun