Mukana vastuullisuustekojaan esittelemässä olivat Meira Novasta ja Kespro.

MEIRA NOVA OY

Meira Nova on FoodService tukkutoimija. Meira Nova palvelee 300 ammattilaisen voimin ravintoloita, hotelleja, henkilöstöravintoloita ja suurkeittiöitä kaikkialla Suomessa. Meira Novan tavoitteena on olla asiakkaiden luotettava kumppani joka päivä.

Meira Novan vastuullisuustyö kiteytettynä

Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia – yhdessä askel kerrallaan – Autetaan asiakkaita tekemään terveellisiä ja vastuullisia valintoja.

Kohti kestävä kasvua – luonnon varoja kunnioittaen – Otetaan valikoimassa huomioon luonto ja ilmasto.

Kohti yhdenvertaista maailmaa – eriarvoisuutta poistaen – Kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä, huolehdimme sosiaalisesta vastuusta.

Meira Novan vastuullisuuden ja ympäristötyön kärkihankkeet

Meira Nova huomioi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet omissa vastuullisuuden ja ympäristön kärkihankkeissaan.

Kärkihankkeita ovat:

 • Vastuullisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Hiilinegatiivinen Meira Nova 2025
 • Kohti kiertotaloutta
 • Ihmisoikeuksien edistäminen arvoketjussa ja omassa toiminnassa
 • Avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen

Meira Novan vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta sisältää ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Hankintaa ohjataan vastuullisuuslinjauksilla. Vastuullisuuslinjaukset koskevat koko Meira Novan hankintaa asiakkuudesta riippumatta.

Meira Novan vastuullisuuslinjaukset:

 • Eläinten hyvinvointilinjaus
 • Kahvi- ja teelinjaus
 • Vastuullisen soijan käytön linjaus
 • Vastuullisen palmuöljyn linjaus
 • Kalalinjaus
 • Kananmunalinjaus
 • Muovin käytön linjaus
 • Metsäkatolinjaus naudanlihalle
 • Metsäkatolinjaus puu- ja paperituotteille

Vastuullisuuden ja ympäristötyön tulevaisuus

 • Meira Nova tulee sertifioimaan ISO 9001 järjestelmän 11/2023 ja mahdollisesti ISO 14001 järjestelmän samaan aikaan.
 • Vastuullisuusraportointia kehitetään ja vuosittainen julkaistaan vastuullisuuskatsaus.
 • Henkilöstön osallistaminen ja kouluttaminen järjestelmällisesti.
 • Kierrätykseen panostaminen ja ideoiden hakeminen sidosryhmiltä.

Lue lisää: Meira Nova – Vastuullisuuskatsaus 2021

KESPRO

Kespro on K-ryhmään kuuluva foodservice-tukkukaupan markkinajohtaja. K-ryhmässä hankintaketjun vastuullisuus, ihmisoikeudet ja ympäristövaikutukset jatkuvassa tarkastelussa​. K-ryhmässä olemme vahvasti mukana myös työssä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja K-ryhmän tavoitteena onkin olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä.​

Kesprolle on tärkeää huolehtia oman toiminnan ja toimitusketjun vastuullisuudesta, mutta myöskin auttaa asiakkaitaan vastuullisuuden edistämisessä. Kespron vastuullisuustekeminen onkin keskittynyt viiteen pääteemaan:

Ruokahävikin vähentäminen

Edistämme foodservice-alan tietoisuutta ruokahävikin synnystä. Tarjoamme hävikin vähentämiseen apuja mm. hävikin mittaamisen ja johtamisen työkalun, kouluttamisen ja oikeiden tuoteratkaisujen avulla.​

Tuoteturvallisuus ja vastuullinen hankinta

Laatu ja tuotekehitys- sekä hankintayksikkömme varmistavat, että tuotteet ovat käyttäjilleen turvallisia ja täyttävät laatulupaukset. Riskimaatoimittajien sertifioinnit varmentavat sosiaalisen vastuun toteutumista. Omien merkkituotteiden eli Menu-tuotteiden hankintaa ohjaavat Keskon kestävän kehityksen linjaukset.​

Pientuottajayhteistyö

Yhteistyö suomalaisten pientuottajien kanssa kehittää tuottajien liiketoimintamalleja ja edistää suomalaisen ruoan tuotantoa, arvostusta ja saatavuutta.

Ympäristö

Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme. Kesko Logistiikka pyrkii vähentämään kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja energiankulutusta. Haluamme vähentää toiminnassamme syntyvää muovia, esimerkiksi omien merkkien pakkauksissamme.​ Autamme myös asiakkaita mm. kierrätyksen parantamisessa ja oma kierrätysasteemme on korkea.

K Code of Conduct

K Code of Conductin avulla varmistetaan, että kaikilla Keskossa on sama näkemys arvoista ja periaatteista, jotka ohjaavat päivittäistä työtä. Edellytämme että myös Kespron tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat K Code of Conductin mukaiseen toimintaan.

Siirry takaisin sivun alkuun