Myös ammattikalastajien määrä on tasaisessa laskussa: kaupallisten kalastajien määrä on puolittunut 2000-luvun aikana. Kalastajien määrän uskotaan vähenevän edelleen lähivuosina, sillä nykyisin ammatissa toimivista kalastajista noin 70 prosenttia on lähestymässä eläkeikää. Kalastajamäärien romahdusta pystytään kompensoimaan pyyntimuotojen ja -tekniikan kehittymisellä vain osittain.

Kirjolohi ja silakka tärkeimmät ruokakalat

Suurin osa kaupallisen kalastuksen saaliista saadaan merialueilta, joilla valtaosa kaupallisista kalastajista kalastaa. Merialueen tärkein saaliskala on silakka, jota on noin 90 prosenttia saaliista. Silakan käyttö elintarvikkeena on kuitenkin romahtanut viimeisten vuosikymmenten aikana, ja silakkasaaliista yli puolet meneekin kalajauhon raaka-aineeksi ja rehuksi. Ihmisravinnoksi saaliista käytetään enää 27 prosenttia, josta vain pieni osa syödään kotimaassa. Ruokasilakkaa viedään pääasiassa Itä-Euroopan maihin. Silakan lisäksi rannikkoalueelta pyydetään myös kuhaa, siikaa, ahventa ja lohta.

Sisävesiltä pyydetyn kotimaisen kalan osuus kalakaupassa on merkittävä, vaikka se määrällisesti onkin merialueen saalista pienempi. Muikku on saaliin määrän ja arvon perusteella sisävesien ammattikalastuksen tärkein saaliskala kattaen puolet sisävesien kaupallisesta saaliista. Lähes puolet muikkusaaliista saadaan Saimaan vesistä. Muikun lisäksi kuha, siika ja ahven ovat sisävesien kaloista kuluttajien suosiossa ja niitä toivottaisiin saatavan kalatiskeille lisää.

Kasvatetusta ruokakalasta taas lähes 95 prosenttia on kirjolohta, jonka jälkeen seuraavaksi merkittävin kasvatettava laji on siika. Muita viljeltäviä lajeja ovat nieriä, taimen, kuha ja sampi.

Kalatalous työllistää ja tuo hyvinvointia

Kalatalousalalla toimii Suomessa yhteensä noin 1860 yritystä, joista yli 70 prosenttia on kalastusyrityksiä. Niistä suurin osa harjoittaa pienimuotoista kalastusta. Tuotoltaan ja työllistävyydeltään suurin kalatalouden toimiala taas on kalanjalostus. Kalaa jalostavia tai kalan tukkukauppaa harjoittavia yrityksiä on Suomessa noin sata. Suomessa kala-alalle tyypillistä on, että sama yritys toimii sekä kalanjalostuksessa, tukkumyynnissä ja kuljetuksessa. Lisäksi ne usein myös tuovat maahan kalaa ja kalatuotteita.

Kalanjalostusta harjoittavilla kalatukuilla on merkittävä rooli kalan saatavuuden varmistamisessa, sillä keräämällä kaukana toisistaan kalastavien kalastajien saalit yhteen ne pystyvät toimittamaan vähittäiskaupoille ja ammattikeittiöille riittävän suuria määriä kalaa. Jalostamalla ja pakastamalla kalaa tukut puolestaan tasaavat saalishuippuja. Kalanjalostustoiminta on keskittynyttä, sillä kymmenen suurimman yrityksen osuus alan liikevaihdosta on 84 prosenttia.

Kalastus ja kalanviljely ovat työllistävän vaikutuksensa lisäksi tärkeitä rannikon ja sisävesialueiden kulttuurin ja identiteetin ylläpitäjiä. Kalatalous on tärkeä osa paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta ja perinteitä.

Lähteet

Siirry takaisin sivun alkuun