1. Järjestäjä

Ruokatieto Yhdistys ry, y-tunnus 0111164-2, osoite: Vanha talvitie 2 a 16, 00580 Helsinki (jäljempänä” Järjestäjä” tai ”Ruokatieto”).

  1. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

  1. Arvontaan osallistuminen

Osallistumisaika 26.8.-2.9.2023. Arvonta suoritetaan viikolla 36, 2023. Arvontaan osallistutaan vastaamalla kyselyyn sekä jättämällä yhteystiedot.

  1. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl 50€ arvoista Hyvää Suomesta -ruokakassia.

  1. Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta kymmenen voittajaa. Voittajiin otetaan yhteyttä sähköpostitse. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi eikä siirtää toiselle henkilölle. Palkinto toimitetaan vain Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

  1. Rekisteritiedot

Järjestäjä käsittelee osallistujien antamia henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi ja tiedot poistetaan, kun palkinnot on toimitettu. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan nimenomaista suostumusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

  1. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Arvontaan tai sen sääntöihin liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä Järjestäjään sähköpostitse ruokatieto(at)ruokatieto.fi tai puhelimitse 040 710 4170.

Siirry takaisin sivun alkuun