Ruoka on kiinnostava ja herkullinen pedagoginen työkalu. Se on yhtä aikaa henkilökohtainen ja globaali asia, jota voi tarkastella lukuisista näkökulmista.

Ruokakasvatuksen tavoitteita voivat olla mm:

  • ymmärtää ruuan reittejä pellolta pöytään
  • tutustua erilaisiin ruokakulttuureihin ja ruokailmiöihin
  • miettiä omia ruokavalintoja
  • maistaa, kokeilla, oivaltaa ja osallistua
  • herättää keskustelua ruoan eettisistä ja ympäristöllisistä vaikutuksista ja
  • innostua ruuasta, syömisestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa

RUOKAILO – Hyvä mieli, joka tulee ruoasta, sen tekemisestä ja syömisestä.

Koulukontekstissa ruokakasvatus voi tuoda uusia näkökulmia koulun opetustyöhön ja ruokailoa kouluarkeen. Sen tarkoitus on herättää uteliaisuutta ja kiinnostusta tarkastella ruokaa erilaisista näkökulmista ja erilaisissa tilanteissa. Eri oppiaineet ja kouluruokailu tuovat jokainen oman näkökulmansa ruuan eri merkityksille. Jokainen koulu on erilainen. Muilta voi saada hyviä ideoita ruokakasvatuksen toteuttamiseen, mutta usein parhaimmat ja toimivimmat ideat nousevat oman koulun sisältä.

Siirry takaisin sivun alkuun