Tämä ruokakasvatusmateriaali on suunniteltu pohjustamaan alle kouluikäisten lasten tietämystä ruoan alkuperästä.

Materiaalissa on pyritty yhdistämään varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksen mukaisesti ”tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset, kieli ja ajattelu”. Siksi samaa aihetta lähestytään materiaalissa laaja-alaisesti eri oppimisen keinoin ja yhdistäen siihen oppimisen alueita, kuten matemaattista ja kielellistä ajattelua, tunnetaitoja tai liikunnallisia elementtejä.

Materiaali sisältää paljon kuvia ja toiminnallisia osia sekä pieniä yhdessä luettavia tietolaatikoita. Materiaalin eri osat täydentävät toisiaan eli niitä voidaan käyttää yksitellen tai eri tavoin yhdistellen sekä muokaten lapsiryhmän tarpeiden mukaan.

Oppimateriaali sisältää:

 • Pellon salaisuus
  • video
  • Pellon salaisuus -peli ja ohjeet sekä Kasvikortit ja tietolaatikot (tulostettava)
 • Nuuskun kuvavisa 1-3
 • Pellon elämää
  • Kynätehtävä: Tarina ja tehtäväpohja (tulostettava)
  • Tarinahieronta
 • Linkkejä ja vinkkejä

Ruoan alkutuotannon, kuten tämän materiaalinkin keskipisteenä on pelto, joka tarjoaa ruokaa ihmisille ja eläimille.
Eläinten kautta pellon antimet muuntuvat toiseen muotoon maidoksi, lihaksi tai muniksi.

Pellosta huolehtiminen on samalla ympäristöstä huolehtimista, kun pidetään pelto kasvipeitteisenä, tuottavana ja
hyvinvoivana, ylläpidetään monipuolista viljelykiertoa, minimoidaan ravinnepäästöt sekä huolehditaan pölyttäjistä,
lieroista ja muista pellon asukkaista.

Toivottavasti tämä pohjamateriaali toimii kiinnostuksen ja ajatusten herättäjänä ruoan alkutuotannon maailmaan.
Sen pohjalta voidaan lasten mielenkiinnon mukaisesti syventyä tutkimaan myös tarkemmin erilaisia aihekokonaisuuksia tai teemoja, kuten kotieläimiä, maatilan töitä ja koneita, erilaisia hyönteisiä, biojätettä ja maatumista tai erilaisia syötäviä kasveja.

Pellon elämää oppimateriaalin on suunnitellut lastentarhanopettaja ja agrologi Riitta Pänkäläinen osana opinnäytetyötään ”Ruoan alkutuotanto varhaiskasvatuksen opetussisältönä”, joka löytyy täältä.

Materiaalin on kuvittanut Anna Polkutie.

Siirry takaisin sivun alkuun