Viimeisessä Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman puitteissa järjestetyssä yritysten vastuullisuusteot -webinaarissa syyskuussa vastuullisuusteoistaan olivat kertomassa Famifarm Oy/Järvikylä sekä Agrifutura Tomaatit Oy/Nams.

Famifarm Oy/Järvikylä

Näkökulmamme kestävään liiketoimintaan
Vastuullisuus on jatkuvaa kehittämistä. Järvikylällä vastuullisuus on yksi kantavista arvoistamme. Tämä tarkoittaa, että toimimme avoimesti, eettisesti ja jatkamme jatkuvaa kehittymistä.
Ydinliiketoimintaamme on viljellä ja markkinoida salaatti- ja yrttituotteita kaikille suomalaisille. Tuotteidemme arvoketju on selkeä: siemenestä ruokapöytään. Siksi se on helposti hallittavissa.
Suomen suurimpana salaatti- ja yrttiviljelijänä haluamme vahvistaa kotimaisen ruokajärjestelmän kestävyyttä. Emme ainoastaan toimi vastuullisesti, vaan haluamme aidosti ja positiivisesti vaikuttaa niin ympäristön hyvinvointiin, työntekijöidemme arkeen kuin suomalaiseen terveyteen.
Huippukasvatusteknologiamme, osaavan henkilöstömme ja toimivan arvoketjumme ansiosta voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että planetaarinen ruokavalio on mahdollinen kaikille, ympäri vuoden.


Toimintaamme ohjaa kolme vastuullisuusteemaa
Ympäristö: Ruokimme vihreää siirtymää
Olemme sitoutuneet hillitsemään ilmastonmuutosta. Teemme parhaamme omien päästöjemme vähentämiseksi ja kannustamme myös arvoketjumme muita toimijoita päästövähennystoimiin. Olemme laskeneet hiilijalanjälkeämme vuodesta 2016 lähtien. Uusin laskelma on tehty vuonna 2022. Hiilijalanjälkilaskenta on myös hyvä sisäinen työkalu toiminnan kehittämisessä.

Sosiaalinen: Vaalimme yhteisöämme
Järvikylän tila on jo vuosisatoja toiminut alueellisena työllistäjänä ja alueen elinvoimaisuuden ylläpitäjänä. Työllistäminen sisältää myös suuren vastuun työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen. Panostamme työntekijöidemme turvallisuuteen, terveyteen ja työssä viihtymiseen erityisellä huolella. Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on luonteva osa Famifarmin toimintaa.

Taloudellinen: Kasvamme kestävästi
Kestävyys kytkeytyy pitkän aikavälin ajatteluun, joka on perheyritykselle ominaista. Perheyrityksenä haluamme pitää huolta myös liiketoiminnan jatkuvuudesta ja kannattavuudesta.

Vastuullisuus- ja vaikuttavuuslupauksemme
Famifarm on Suomen monipuolisin ja vastuullisin salaattien ja yrttien tuottaja, joka auttaa suomalaisia syömään vihreästi laadukkaasti, jotta kestävä ruokamurros on mahdollinen niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla. Lue lisää: Famifarm Oy/Järvikylä vastuullisuus

Agrifutura Tomaatit Oy/Nams

Vastuullisuus lähtee läpinäkyvyydestä – alkutuotannon kestävyyttä rakentamassa Nams-tomaateilla
Lähtökohtaisesti kaikki ihmisen toiminta aiheuttaa kuormaa ympäristölle, minkä vuoksi toimintatavat tulee valita mahdollisimman kestävällä tavalla. Koko toiminnan perustana aloittamisesta lähtien on ollut maku ja kestävyys, mistä ei tingitä missään vaiheessa, vaikka se aiheuttaisikin taloudellisia menetyksiä. Tämä tarkoittaa, että koko tuotantoketjun kaikki vaiheet on suunniteltu ja toteutettu aina ympäristöarvot edellä kasvihuonetyypin valinnasta, pakkausten suunnittelun kautta energiaratkaisuihin. Tavoitteena on olla koko alan suunnannäyttäjä: toimija, josta kuka tahansa voi ottaa mallia.
Kasvihuone itsessään käyttää puolisuljettua teknologiaa, jonka avulla energiahukka saadaan minimoitua päivittäisessä toiminnassa. Erityisen tärkeä osa ympäristökuorman pienentämisessä energiaintensiivisellä toimialalla on valitut energiaratkaisut: Kasvihuone lämpenee kaukolämmöllä, joka tehdään täysin uusiutuvilla energialähteillä, minkä lisäksi sähköenergia tuotetaan täysin vesivoimalla. Vaikka Suomessa ei kuivuudesta kärsitäkään, osana suunnannäyttäjänä toimimisen periaatetta, kasvihuoneella käytetään ainoastaan sadevedestä kierrätettyä vettä. Kasvihuoneen katolta kerätään sade- ja sulamisvedet talteen, minkä jälkeen ne käytetään puhdistamisen jälkeen kasteluun. Myös pimeinä vuodenaikoina käytettävät kasvilamput ovat valittu ympäristökuormaa vähentävällä tavalla: Käytössä on hybridivalaistus, jossa perinteiset HPS-lamput ovat yhdistetty LED-valoihin.


Merkittävin osa vastuullisuutta on läpinäkyvyys. Tiedostamme, että toimintatavat ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti, minkä vuoksi toimintaamme tulee tarkastella kriittisesti koko ajan hakien samalla parempaa ja tehokkaampaa ratkaisua. Periaatteena onkin, että toiminnassa käytetään aina uusinta ja tehokkainta järkevästi saatavilla olevaa teknologiaa. Läpinäkyvyyteen kuuluu myös, että saavutetut tulokset ja toimintatavat julkaistaan kaikille tarkastelua, kritiikkiä ja esimerkin hakemista varten, jotta toiminta ei jää pelkästään juhlapuheisiin, mistä esimerkkinä toimii Luonnonvarakeskuksen tutkimus (2021) ilmastojalanjäljestä: 0,36 kgCO2-ekv/kg, joka on noin 7 kertaa parempi kuin suomalainen keskiarvo. Tärkeää on myös toimia yhteiskuntavastuun kantajana liittyen ilmastonmuutoksen torjumiseen, jotta kaikki alan toimijat tuntevat realiteetit ja pystyvät toimimaan vastuullisesti: Viherpesu on yksinkertaista – tomaatinviljely monimutkaista. Lue lisää: Agrifutura Tomaatit Oy/Nams vastuullisuus

Siirry takaisin sivun alkuun